ประชุมใหญ่สามัญประจำปี

สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และงานเลี้ยงสังสรรค์ เมื่อวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 ณ ห้อง Ballroom C โรงแรมมารวย การ์เด้น ถ.พหลโยธิน กทม. เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา และให้สมาชิกได้มาร่วมพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ และได้มีการแต่งตั้งนายกสมาคมฯ คนใหม่ คือ ดร.บุญญานาถ นาถวงษ์