ลงนามข้อตกลง การจัดงาน Asian Seed Congress 2022

สมาคมเมล็ดพันธุ์พืชภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิค (APSA) , สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย (THASTA) , กรมวิชาการเกษตร และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมลงนามข้อตกลง การจัดงานประชุมเมล็ดพันธุ์แห่งเอเชีย ประจำปี .. 2565 (Asian Seed Congress 2022) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-18 ..2565 ณโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ และเพื่อเป็นการเตรียมต้อนรับภาคธุรกิจเมล็ดพันธุ์จากทั่วทุกมุมโลกที่มีฐานสมาชิกขององค์กรกว่า 500 สมาชิก ครอบคลุม 54 ประเทศ สำหรับการจัดงาน Asian Seed Congress  ในปีนี้ เป็นครั้งที่ 7 ที่จัดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งถือเป็น “บ้าน” ที่ก่อกำเนิดการจัดงาน Asian Seed Congress โดยในงานประกอบด้วยกิจกรรมการจัดงานแสดงสินค้าเมล็ดพันธุ์ การเจรจาธุรกิจการค้าเมล็ดพันธุ์  การพบปะเพื่อรับทราบถึงความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี กฎหมายที่เกี่ยวของกับการค้าเมล็ดพันธุ์ รวมถึงโอกาสทางธุรกิจเมล็ดพันธุ์ทั่วโลก