พบสมาชิกและผู้ประกอบการภาคกลาง

สมาคมฯ เชิญผู้แทนสมาชิกและผู้ประกอบการภาคกลาง ประชุมหารือสอบถามความต้องการของสมาชิกที่จะให้สมาคมฯ ช่วยเหลือสนับสนุนในด้านต่างๆ , การจัดทำแผนกลยุทธ์ของสมาคมฯ และประชาสัมพันธ์การจัดงาน Thailand International Seed Trade 2020 @Bangkok (19-21 ส.ค. 2020) เมื่อวันอังคารที่ 25 กพ.63 ณ รร.มารวยฯ กทม.