พบกับสมาชิกและผู้ประกอบการในภาคอีสาน

สมาคมฯ เชิญผู้แทนสมาชิกและผู้ประกอบการภาคอีสาน ประชุมหารือสอบถามความต้องการของสมาชิกที่จะให้สมาคมฯ ช่วยเหลือสนับสนุนในด้านต่างๆ , การจัดทำแผนกลยุทธ์ของสมาคมฯ และประชาสัมพันธ์การจัดงาน Thailand International Seed Trade 2020 @Bangkok (19-21 ส.ค. 2020) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กพ.63 ณ รร.ราชาวดี จ.ขอนแก่น