สัมมนา “รู้ทันไวรอยด์ “

สัมมนา “รู้ทันไวรอยด์ “ เพื่อให้ความรู้กับผู้ปฎิบัติงานในแปลงผลิต ให้ทราบถึงสาเหตุ , ลักษณะอาการ , การกำจัด และการเฝ้าระวังโรคที่เกิดจาเชื้อไวรอยด์ในฤดูการผลิตที่กำลังจะมาถึง วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมเรือนนภาลัย โรงแรมราชาวดี รีสอร์ทฯ จ.ขอนแก่น