ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 18.00 น. ณ ห้อง Magic 3 (แมจิก3) ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถ.วิภาวดีรังสิต หลักสี่ กทม. เพื่อให้สมาชิกได้มาร่วมพบปะสังสรรค์ และร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ช่วยกันแก้ไขปัญหาต่างๆ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ธุรกิจเมล็ดพันธุ์