ติดต่อสมาคม

 
สำนักงาน : ห้อง 732 ชั้น 7 อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
เลขที่ 50  ถนนพหลโยธินแขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900

โทรศัพท์

02-9551710
02-9551711
02-9551712 (Fax)

อีเมลล์

admin@thasta.com
thasta@outlook.com
beth@thasta.com (ประสานงานต่างประเทศ)
boonyanath@thasta.com (นายก)

เวลาทำการ

จันทร์ – ศุกร์ : 8.30 น. – 16.30 น.
หยุด เสาร์, อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ที่อยู่ส่งไปรษณีย์

ตู้ปณ. 1075
ปณฝ.เกษตรศาสตร์
กทม. 10903
Shape

ส่งข้อความถึงสมาคมฯ