Report Abuse

318021064_5786549698055336_3486113182001468302_n
Popular

การให้น้ำในข้าวโพดหลังนา

🔰การให้น้ำในข้าวโพดหลังนา 💧💧💧
-โดยปกติแล้วจะเริ่มให้น้ำครั้งแรกหลังปลูก 20-30 วัน 🌱
-และการให้น้ำครั้งต่อไปจะห่างจากครั้งแรก 20-25 วัน โดยปล่อยน้ำเข้าตามร่องที่ได้จัดทำไว้ให้ทั่วถึง 🌿
-ควรให้น้ำอีกครั้งเมื่อข้าวโพดอายุประมาณ 50-60 วัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไม่ควรขาดน้ำในขณะเริ่มออกดอก ออกหัว หรือเริ่มติดฝัก ถ้าขาดน้ำช่วงนี้จะทำให้ผลผลิตลดลง!🌽
ข้าวโพดมีความต้องการน้ำประมาณ 400-650 มิลลิเมตร/ฤดูกาล หรือ 700-800 ลูกบาศก์เมตร/ไร่
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีความต้องการใช้น้ำตลอดฤดูปลูก แต่ไม่ชอบน้ำท่วมขัง การปลูกข้าวโพดในสภาพไร่ โดยทั่วไปจะปลูกในช่วงฤดูฝน แต่บางครั้งให้น้ำได้ถ้าฝนทิ้งช่วงหรือกรณีปลูกข้าวโพดในช่วงหน้าแล้ง✔
😚
ติดตามข่าวสารแปซิฟิค
เป็นเพื่อนกันทางไลน์แอด : @pacific_seeds_thai หรือคลิกลิงก์ https://lin.ee/BUCuTKE
Hot Line สายด่วน : 083-0836339