Report Abuse

275683187_5099863403405033_1353062240633863876_n
Popular

รู้หรือไม่? เมล็ดพันธุ์สายพันธุ์ลูกผสม หรือ F1 Hybrid คืออะไร

เมล็ดพันธุ์สายพันธุ์ลูกผสม หรือ F1 Hybrid คืออะไร

หลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ลูกผสมว่า ปลูกต่อไม่ได้ หรือเป็นการตัดต่อพันธุกรรมพืช แท้จริงแล้วไม่ได้เป็นเช่นนั้น! กว่าจะมาเป็นเมล็ดพันธุ์ลูกผสม หรือ F1 Hybrid นั้นใช้เวลายาวนานหลายปี ในการคัดเลือกสายพันธุ์พ่อและแม่ นำมาผสมด้วยวิธีทางธรรมชาติ เพื่อให้ได้ลักษณะเด่นของทั้งสองสายพันธุ์ ที่ทนต่อโรคและแมลงต่างๆ ทำให้เกษตรกรได้ผลผลิตที่ดี มั่นคงทางรายได้ ผู้บริโภคเองก็ได้รับประทานพืชผักที่มีคุณภาพสูง
.
เมล็ดพันธุ์ลูกผสมหรือ F1 ไม่ได้เป็นการตัดแต่ง หรือตัดต่อส่วนใดของพืช สามารถปลูกต่อได้แน่นอน เพียงแต่คุณภาพจะไม่สม่ำเสมอเท่ากับการปลูกรุ่นแรก
.
เบื้องหลังการพัฒนาเมล็ดพันธุ์ลูกผสมมาจากความมุ่งมั่นตั้งใจของนักปรับปรุงพันธุ์พืช ที่จะพัฒนาสายพันธุ์พืชให้ได้คุณภาพที่ดีที่สุด เพื่อความยั่งยืนของวงการเกษตร 🌿
.
ติดตามชมเรื่องราวแรงบันดาลใจจากเรื่องจริงของคุณจารุณี บัวบูชา หรือคุณเอี๊ยว นักปรับปรังปรุงพันธุ์พืช เบื้องหลังความยั่งยืนของวงการเกษตร ใน 🌱เพ(ร)าะกล้า ตอนที่ 3 “กล้าที่จะ...ต่าง” ได้ที่ https://fb.watch/bCvfUuKkBb/
.