Report Abuse

306307741_665674318461171_6538969837532388968_n
Popular

NKเตือนภัย เราไม่ทิ้งกัน

NKเตือนภัย เราไม่ทิ้งกัน !!
🌧️ฤดูฝนเป็นช่วงที่ข้าวโพดเสี่ยงต่อการเข้าทำลายของโรคหลายชนิด ไม่ว่าโรคที่เกิดจากเชื้อรา หรือ เชื้อแบคทีเรีย ช่วงนี้ฝนตกชุกให้ระวังโรคที่มากับฝน ดังนั้นจึงต้องหมั่นตรวจแปลงอยู่เสมอจะทำให้สามารถป้องกันกำจัดโรคพืชได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที และโรคข้าวโพดที่มากับหน้าฝนมีดังนี้ครับ👍🏻
หวังว่าจะเป็นความรู้กับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านในการปลูกข้าวโพด และดูแลแปลงข้าวโพดในช่วงนี้ไปด้วยกันครับ👌🏻