Report Abuse

428508542_797328552412559_4995282856152058873_n
Popular

NK6253 ข้าวโพดเอนกประสงค์ ยอดนิยม เก็บได้ทั้งแบบสด และเก็บแห้ง

#NK6253 ข้าวโพดเอนกประสงค์ ยอดนิยม🏆 เก็บได้ทั้งแบบสด และเก็บแห้ง
🌱งอกดี ปลูกง่าย ลำต้นแข็งแรง เมล็ดติดสุดถึงปลายฝัก เปอร์เซ็นต์กระเทาะเมล็ดสูง
🌽หักง่าย ทนโรค ฝักสะอาดไม่เป็นราดำ
🚚อายุการเก็บเกี่ยว 110-130 วัน
✅เหมาะสำหรับ พื้นที่ราบ และพื้นที่ลาดชัน

Tag