EP1 | เปิดงาน , - วิทยากร : คุณพรชัย ประภาวงษ์ (ผู้อํานวยการส่วนอเมริกาเหนือ สํานักอเมริกา แปซิฟิก และองค์การระหว่างประเทศ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ)

 


EP2 |  วิทยากร : คุณธิดากุญ แสนอุดม (ผู้อํานวยการกลุ่มวิจัยการคุ้มครองพันธุ์พืช สํานักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร)


 EP3 | วิทยากร : ดร.ชัยฤกษ์ สงวนทรัพยากร (นายกสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย)


 EP4 | วิทยากร : คุณนิพนธ์ ชัยวงศ์รุ่งเรือง  เกษตรกรนักปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้


EP5 | วิทยากร : ดร.วินธัยกมลสุขยืนยง

นักวิจัย กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพพืชและการจัดการแบบบูรณาการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ตัวแทนจากศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว.  .เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแส


EP6 | รับคําถามจากผู้เข้าร่วมสัมมนา และคําถามจากการถ่ายทอดสด


 
 การสัมภาษณ์เกษตรกร : เหตุผลจากเกษตรกรตัวจริง ที่เลือกซื้อเมล็ดพันธุ์ แทนการเก็บเมล็ดไว้ปลูกต่อ
 
 
 
Link ข่าว 
 
 
 
 
เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด GT200 พันธุ์ดี เลือกจีที

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด GT200 พันธุ์ดี เลือกจีที

053-598118

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด GT200 พันธุ์ดี เลือกจีที

หน้าฝนที่กำลังจะมาถึงนี้ ปลูกกะหล่ำปลีพันธุ์ไหนดี?

หน้าฝนที่กำลังจะมาถึงนี้ ปลูกกะหล่ำปลีพันธุ์ไหนดี?

+66 2 4917701

หน้าฝนที่กำลังจะมาถึงนี้ ปลูกกะหล่ำปลีพันธุ์ไหนดี?

พันธุ์ข้าวโพดลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ ดีคาล์บ “9979C”

พันธุ์ข้าวโพดลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ ดีคาล์บ “9979C”

+66(0)-2232-7000

พันธุ์ข้าวโพดลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ ดีคาล์บ “9979C”

ข้าวโพดหวานคุณภาพสูงเกรดพรีเมี่ยมจากเจียไต๋

ข้าวโพดหวานคุณภาพสูงเกรดพรีเมี่ยมจากเจียไต๋

+66 2 4917701

ข้าวโพดหวานคุณภาพสูงเกรดพรีเมี่ยมจากเจียไต๋

East-West Seed Thailand

East-West Seed Thailand

02-831-7777

East-West Seed Thailand

เมล็ดพันธุ์ใหม่จากดีคาล์บ

เมล็ดพันธุ์ใหม่จากดีคาล์บ

+66(0)-2232-7000

เมล็ดพันธุ์ใหม่จากดีคาล์บ

ฝนนี้​ มาปลูกข้าวโพดแปซิฟิคกัน

ฝนนี้​ มาปลูกข้าวโพดแปซิฟิคกัน

+66 36 266316-9

ฝนนี้​ มาปลูกข้าวโพดแปซิฟิคกัน

แตงโมซอนญ่าพลัส

แตงโมซอนญ่าพลัส

+66 2 4917701

แตงโมซอนญ่าพลัส

แตงกวาลูกผสม || สปีดแม็ก || สายพันธุ์ใหม่ ! พัฒนาให้เก็บได้เร็วที่สุด ‼️

แตงกวาลูกผสม || สปีดแม็ก || สายพันธุ์ใหม่ ! พัฒนาให้เก็บได้เร็วที่สุด ‼️

02-831-7777

แตงกวาลูกผสม || สปีดแม็ก || สายพันธุ์ใหม่ ! พัฒนาให้เก็บได้เร็วที่สุด ‼️

5 พันธุ์ข้าวโพด “ดีคาล์บ” สุดแรง

5 พันธุ์ข้าวโพด “ดีคาล์บ” สุดแรง

+66(0)-2232-7000

5 พันธุ์ข้าวโพด “ดีคาล์บ” สุดแรง

Event Of Members

THASTA-LikeBox