previous arrow
next arrow
PlayPause
Shadow
Slider

 EP1 | เปิดงาน , - วิทยากร : คุณพรชัย ประภาวงษ์ (ผู้อํานวยการส่วนอเมริกาเหนือ สํานักอเมริกา แปซิฟิก และองค์การระหว่างประเทศ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ)

 


EP2 |  วิทยากร : คุณธิดากุญ แสนอุดม (ผู้อํานวยการกลุ่มวิจัยการคุ้มครองพันธุ์พืช สํานักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร)


 EP3 | วิทยากร : ดร.ชัยฤกษ์ สงวนทรัพยากร (นายกสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย)


 EP4 | วิทยากร : คุณนิพนธ์ ชัยวงศ์รุ่งเรือง  เกษตรกรนักปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้


EP5 | วิทยากร : ดร.วินธัยกมลสุขยืนยง

นักวิจัย กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพพืชและการจัดการแบบบูรณาการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ตัวแทนจากศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว.  .เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแส


EP6 | รับคําถามจากผู้เข้าร่วมสัมมนา และคําถามจากการถ่ายทอดสด


 
 การสัมภาษณ์เกษตรกร : เหตุผลจากเกษตรกรตัวจริง ที่เลือกซื้อเมล็ดพันธุ์ แทนการเก็บเมล็ดไว้ปลูกต่อ
 
 
 
Link ข่าว 
 
 
 
 
ฟักทอง 5 สายพันธุ์ยอดนิยมของเจียไต๋

ฟักทอง 5 สายพันธุ์ยอดนิยมของเจียไต๋

+66 2 4917701

ฟักทอง 5 สายพันธุ์ยอดนิยมของเจียไต๋

ข้าวโพด 3 สายพันธุ์ ที่ “ออกดอกเร็ว” “เก็บเกี่ยวไว” และ “ประหยัดน้ำ จาก ดีคาล์บ

ข้าวโพด 3 สายพันธุ์ ที่ “ออกดอกเร็ว” “เก็บเกี่ยวไว” และ “ประหยัดน้ำ จาก ดีคาล์บ

+66(0)-2232-7000

ข้าวโพด 3 สายพันธุ์ ที่ “ออกดอกเร็ว” “เก็บเกี่ยวไว” และ “ประหยัดน้ำ จาก ดีคาล์บ

ดีคาล์บมาพร้อมกับ “โปรโมชั่นสุดคุ้มเพื่อชาวไร่ข้าวโพดทั่วไทย”

ดีคาล์บมาพร้อมกับ “โปรโมชั่นสุดคุ้มเพื่อชาวไร่ข้าวโพดทั่วไทย”

+66(0)-2232-7000

ดีคาล์บมาพร้อมกับ “โปรโมชั่นสุดคุ้มเพื่อชาวไร่ข้าวโพดทั่วไทย”

ศรแดงออกเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาวเคลือบสารป้องกันไวรัส

ศรแดงออกเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาวเคลือบสารป้องกันไวรัส

02-831-7777

ศรแดงออกเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาวเคลือบสารป้องกันไวรัส

มะระขี้นกในตำนาน” ต้องยกให้ “มะระขี้นก มดดำ 200” จากเจียไต๋

มะระขี้นกในตำนาน” ต้องยกให้ “มะระขี้นก มดดำ 200” จากเจียไต๋

+66 2 4917701

มะระขี้นกในตำนาน” ต้องยกให้ “มะระขี้นก มดดำ 200” จากเจียไต๋

พริกขี้หนูดวงเศรษฐี

พริกขี้หนูดวงเศรษฐี

+66 2 4917701

พริกขี้หนูดวงเศรษฐี

สายสมร สุดยอดผักโรยหน้า ตราศรแดง

สายสมร สุดยอดผักโรยหน้า ตราศรแดง

02-831-7777

สายสมร สุดยอดผักโรยหน้า ตราศรแดง

ฝนนี้​ มาปลูกข้าวโพดแปซิฟิคกัน

ฝนนี้​ มาปลูกข้าวโพดแปซิฟิคกัน

+66 36 266316-9

ฝนนี้​ มาปลูกข้าวโพดแปซิฟิคกัน

พริกขี้หนูหอมไทยฮอท อิมพรูฟ

พริกขี้หนูหอมไทยฮอท อิมพรูฟ

+66 2 579 7761

พริกขี้หนูหอมไทยฮอท อิมพรูฟ

#บุษบา2005ใหม่ #ของมันต้องมี

#บุษบา2005ใหม่ #ของมันต้องมี

02-509-9802-3

#บุษบา2005ใหม่ #ของมันต้องมี

THASTA-LikeBox