สมาคมอารักขาพืชไทย ร่วมกับ สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย สมาคมกีฎและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการเรื่อง ⚙️
“นวัตกรรมการบริหารจัดการหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (Fall armyworm)” 🐛  ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบถึง เทคโนโลยีใหม่ๆ ความรู้ และความก้าวหน้าในการบริหารจัดการ หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

https://www.facebook.com/kehakaset/videos/992938897862278/

 


 

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด GT200 พันธุ์ดี เลือกจีที

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด GT200 พันธุ์ดี เลือกจีที

053-598118

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด GT200 พันธุ์ดี เลือกจีที

ฝนนี้​ มาปลูกข้าวโพดแปซิฟิคกัน

ฝนนี้​ มาปลูกข้าวโพดแปซิฟิคกัน

+66 36 266316-9

ฝนนี้​ มาปลูกข้าวโพดแปซิฟิคกัน

แตงโมกินรี เอ็กตร้า

แตงโมกินรี เอ็กตร้า

02-958-8477-9

แตงโมกินรี เอ็กตร้า

พริกขี้หนูดวงเศรษฐี

พริกขี้หนูดวงเศรษฐี

+66 2 4917701

พริกขี้หนูดวงเศรษฐี

แตงหอมเตย อะโรมาติก จากเจียไต๋

แตงหอมเตย อะโรมาติก จากเจียไต๋

+66 2 4917701

แตงหอมเตย อะโรมาติก จากเจียไต๋

แตงโมซอนญ่าพลัส

แตงโมซอนญ่าพลัส

+66 2 4917701

แตงโมซอนญ่าพลัส

พันธุ์ใหม่มาแรง...ไพโอเนีย 75

พันธุ์ใหม่มาแรง...ไพโอเนีย 75

02-792-2900

พันธุ์ใหม่มาแรง...ไพโอเนีย 75

เมล็ดพันธุ์ใหม่จากดีคาล์บ

เมล็ดพันธุ์ใหม่จากดีคาล์บ

+66(0)-2232-7000

เมล็ดพันธุ์ใหม่จากดีคาล์บ

East-West Seed Thailand

East-West Seed Thailand

02-831-7777

East-West Seed Thailand

ข้าวโพดหวานคุณภาพสูงเกรดพรีเมี่ยมจากเจียไต๋

ข้าวโพดหวานคุณภาพสูงเกรดพรีเมี่ยมจากเจียไต๋

+66 2 4917701

ข้าวโพดหวานคุณภาพสูงเกรดพรีเมี่ยมจากเจียไต๋

Event Of Members

THASTA-LikeBox