ตามที่ เนเธอร์แลนด์ได้แจ้งผ่อนผันการบังคับใช้ regulation (EU) 2020/1191 of 11 Aug 2020 ซึ่งเกี่ยวกับการตรวจรับรอง ToBRFV ในเมล็ดมะเขือเทศและพริก โดยผ่อนผันให้เมล็ดมะเขือเทศและพริกที่เก็บเกี่ยวก่อน 15 สค. 2020 ที่ไม่ได้ผ่านการตรวจรับรองแปลงว่าปลอดจาก ToBRFV  สามารถส่งออกไปเนเธอร์แลนด์โดยตรวจรับรองเมล็ดเพียงอย่างเดียว ซึ่งมาตรการดังกล่าวผ่อนผันได้นถึง 31 มกราคม 2021 หลังจากนั้นเมล็ดมะเขือเทศและพริกที่ส่งออกไปเนเธอร์แลนด์ ต้องตรวจรับรองการปลอดโรค ToBRFV ทั้งในแปลงและเมล็ด
 
        
        เนื่องจากขณะนี้มีตัวอย่างเมล็ดที่จะต้องตรวจเป็นจำนวนมาก จึงขอแจ้งผู้ที่ประสงค์จะตรวจ ToBRFV ในเมล็ดมะเขือเทศและพริกเพื่อส่งออกไปเนเธอร์แลนด์ในช่วงผ่อนผันดังกล่าว ให้ส่งตัวอย่างมายังกลุ่มวิจัยการกักกันพืชก่อนวันที่ 8 มกราคม 2021 พร้อมทั้งหนังสือแจ้งวันที่ผลิตเพื่อยืนยันว่าเป็นเมล็ดที่เก็บเกี่ยวก่อน 15 สค. 2020 และหลังจาก 31 มกราคม 2021 เป็นต้นไป เมล็ดมะเขือเทศและพริกที่ส่งไป EU จะต้องปฏิบัติตาม regulation (EU) 2020/1191    (ToBRFV)  ตามไฟล์แนบ และ regulation (EU)  2019/2072
 
 

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด GT200 พันธุ์ดี เลือกจีที

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด GT200 พันธุ์ดี เลือกจีที

053-598118

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด GT200 พันธุ์ดี เลือกจีที

เจียไต๋ชวนปลูกพืชผลผลิตสูง เก็บเกี่ยวไว กำไรงาม สู้โควิด19 ไปด้วยกัน!

เจียไต๋ชวนปลูกพืชผลผลิตสูง เก็บเกี่ยวไว กำไรงาม สู้โควิด19 ไปด้วยกัน!

+66 2 4917701

เจียไต๋ชวนปลูกพืชผลผลิตสูง เก็บเกี่ยวไว กำไรงาม สู้โควิด19 ไปด้วยกัน!

แตงโมกินรี เอ็กตร้า

แตงโมกินรี เอ็กตร้า

02-958-8477-9

แตงโมกินรี เอ็กตร้า

East-West Seed Thailand

East-West Seed Thailand

02-831-7777

East-West Seed Thailand

แตงกวาลูกผสม || สปีดแม็ก || สายพันธุ์ใหม่ ! พัฒนาให้เก็บได้เร็วที่สุด ‼️

แตงกวาลูกผสม || สปีดแม็ก || สายพันธุ์ใหม่ ! พัฒนาให้เก็บได้เร็วที่สุด ‼️

02-831-7777

แตงกวาลูกผสม || สปีดแม็ก || สายพันธุ์ใหม่ ! พัฒนาให้เก็บได้เร็วที่สุด ‼️

มะเขือเทศสีดา เจียไต๋

มะเขือเทศสีดา เจียไต๋

+66 2 4917701

มะเขือเทศสีดา เจียไต๋

พันธุ์ข้าวโพดลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ ดีคาล์บ “9979C”

พันธุ์ข้าวโพดลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ ดีคาล์บ “9979C”

+66(0)-2232-7000

พันธุ์ข้าวโพดลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ ดีคาล์บ “9979C”

ข้าวโพดหวานคุณภาพสูงเกรดพรีเมี่ยมจากเจียไต๋

ข้าวโพดหวานคุณภาพสูงเกรดพรีเมี่ยมจากเจียไต๋

+66 2 4917701

ข้าวโพดหวานคุณภาพสูงเกรดพรีเมี่ยมจากเจียไต๋

5 พันธุ์ข้าวโพด “ดีคาล์บ” สุดแรง

5 พันธุ์ข้าวโพด “ดีคาล์บ” สุดแรง

+66(0)-2232-7000

5 พันธุ์ข้าวโพด “ดีคาล์บ” สุดแรง

ข้าวโพดข้าวเหนียวเจียไต๋

ข้าวโพดข้าวเหนียวเจียไต๋

+66 2 4917701

ข้าวโพดข้าวเหนียวเจียไต๋

Event Of Members

THASTA-LikeBox