ตามที่ เนเธอร์แลนด์ได้แจ้งผ่อนผันการบังคับใช้ regulation (EU) 2020/1191 of 11 Aug 2020 ซึ่งเกี่ยวกับการตรวจรับรอง ToBRFV ในเมล็ดมะเขือเทศและพริก โดยผ่อนผันให้เมล็ดมะเขือเทศและพริกที่เก็บเกี่ยวก่อน 15 สค. 2020 ที่ไม่ได้ผ่านการตรวจรับรองแปลงว่าปลอดจาก ToBRFV  สามารถส่งออกไปเนเธอร์แลนด์โดยตรวจรับรองเมล็ดเพียงอย่างเดียว ซึ่งมาตรการดังกล่าวผ่อนผันได้นถึง 31 มกราคม 2021 หลังจากนั้นเมล็ดมะเขือเทศและพริกที่ส่งออกไปเนเธอร์แลนด์ ต้องตรวจรับรองการปลอดโรค ToBRFV ทั้งในแปลงและเมล็ด
 
        
        เนื่องจากขณะนี้มีตัวอย่างเมล็ดที่จะต้องตรวจเป็นจำนวนมาก จึงขอแจ้งผู้ที่ประสงค์จะตรวจ ToBRFV ในเมล็ดมะเขือเทศและพริกเพื่อส่งออกไปเนเธอร์แลนด์ในช่วงผ่อนผันดังกล่าว ให้ส่งตัวอย่างมายังกลุ่มวิจัยการกักกันพืชก่อนวันที่ 8 มกราคม 2021 พร้อมทั้งหนังสือแจ้งวันที่ผลิตเพื่อยืนยันว่าเป็นเมล็ดที่เก็บเกี่ยวก่อน 15 สค. 2020 และหลังจาก 31 มกราคม 2021 เป็นต้นไป เมล็ดมะเขือเทศและพริกที่ส่งไป EU จะต้องปฏิบัติตาม regulation (EU) 2020/1191    (ToBRFV)  ตามไฟล์แนบ และ regulation (EU)  2019/2072
 
 

ข้าวโพดหวานสายพันธ์ุใหม่ ไฮ-บริกซ์ 81

ข้าวโพดหวานสายพันธ์ุใหม่ ไฮ-บริกซ์ 81

+66 36 266316-9

ข้าวโพดหวานสายพันธ์ุใหม่ ไฮ-บริกซ์ 81

พริกขี้หนูดวงเศรษฐี

พริกขี้หนูดวงเศรษฐี

+66 2 4917701

พริกขี้หนูดวงเศรษฐี

เมล็ดพันธุ์ใหม่จากดีคาล์บ

เมล็ดพันธุ์ใหม่จากดีคาล์บ

+66(0)-2232-7000

เมล็ดพันธุ์ใหม่จากดีคาล์บ

ฝนนี้​ มาปลูกข้าวโพดแปซิฟิคกัน

ฝนนี้​ มาปลูกข้าวโพดแปซิฟิคกัน

+66 36 266316-9

ฝนนี้​ มาปลูกข้าวโพดแปซิฟิคกัน

ขายดีหนักมาก…ไพโอเนีย 82

ขายดีหนักมาก…ไพโอเนีย 82

02-792-2900

ขายดีหนักมาก…ไพโอเนีย 82

East-West Seed Thailand

East-West Seed Thailand

02-831-7777

East-West Seed Thailand

ข้าวโพดหวานคุณภาพสูงเกรดพรีเมี่ยมจากเจียไต๋

ข้าวโพดหวานคุณภาพสูงเกรดพรีเมี่ยมจากเจียไต๋

+66 2 4917701

ข้าวโพดหวานคุณภาพสูงเกรดพรีเมี่ยมจากเจียไต๋

มะระขี้นกในตำนาน” ต้องยกให้ “มะระขี้นก มดดำ 200” จากเจียไต๋

มะระขี้นกในตำนาน” ต้องยกให้ “มะระขี้นก มดดำ 200” จากเจียไต๋

+66 2 4917701

มะระขี้นกในตำนาน” ต้องยกให้ “มะระขี้นก มดดำ 200” จากเจียไต๋

พันธุ์ข้าวโพดลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ ดีคาล์บ “9979C”

พันธุ์ข้าวโพดลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ ดีคาล์บ “9979C”

+66(0)-2232-7000

พันธุ์ข้าวโพดลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ ดีคาล์บ “9979C”

พันธุ์ดี เลือกจีที #GT722

พันธุ์ดี เลือกจีที #GT722

053-598118

พันธุ์ดี เลือกจีที #GT722

Promote

Events Of Members

THASTA-LikeBox