previous arrow
next arrow
PlayPause
Shadow
Slider

1. จัดให้มีการศึกษาและวิจัยในด้านการเพิ่มผลผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ และรายงานผลให้แก่สมาชิก

 

2. ส่งเสริมและพัฒนาให้มีการใช้เมล็ดพันธุ์ที่ดี

 

3. ร่วมมือกับหน่วยงานราชการและสถาบันที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินผลและแนะนำเมล็ดพันธุ์ที่ดีแก่สมาชิกและเกษตรกร

 

4. สนับสนุนกิจกรรมการปรับปรุงพันธุ์ที่ดำเนินการโดยสมาชิก พร้อมคุ้มครองสิทธิของเจ้าของ

 

5. สนับสนุนให้สมาชิกมีการรักษาและปรับปรุงสายพันธุกรรมของเมล็ดพันธุ์หลัก

 

6. เป็นผู้ประสานงานในการกระจายสายพันธุ์ที่ปรับปรุงโดยหน่วยงานราชการและสถาบันที่เกี่ยวข้องให้แก่สมาชิก

 

7. กำหนดพันธุ์มาตรฐานสำหรับใช้เปรียบเทียบ และดูแลป้องกันไม่ให้มีพันธุ์มาตรฐานซ้ำซ้อน

 

8. ร่วมมือกับองค์กรนานาชาติ เพื่อธุรกิจการค้าเมล็ดพันธุ์

 

9. ให้บริการข่าวสารเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์

 

10. กิจกรรมอื่นๆที่จำเป็นในการสนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ

ดีคาล์บมาพร้อมกับ “โปรโมชั่นสุดคุ้มเพื่อชาวไร่ข้าวโพดทั่วไทย”

ดีคาล์บมาพร้อมกับ “โปรโมชั่นสุดคุ้มเพื่อชาวไร่ข้าวโพดทั่วไทย”

+66(0)-2232-7000

ดีคาล์บมาพร้อมกับ “โปรโมชั่นสุดคุ้มเพื่อชาวไร่ข้าวโพดทั่วไทย”

ข้าวโพด 3 สายพันธุ์ ที่ “ออกดอกเร็ว” “เก็บเกี่ยวไว” และ “ประหยัดน้ำ จาก ดีคาล์บ

ข้าวโพด 3 สายพันธุ์ ที่ “ออกดอกเร็ว” “เก็บเกี่ยวไว” และ “ประหยัดน้ำ จาก ดีคาล์บ

+66(0)-2232-7000

ข้าวโพด 3 สายพันธุ์ ที่ “ออกดอกเร็ว” “เก็บเกี่ยวไว” และ “ประหยัดน้ำ จาก ดีคาล์บ

ฟักทอง 5 สายพันธุ์ยอดนิยมของเจียไต๋

ฟักทอง 5 สายพันธุ์ยอดนิยมของเจียไต๋

+66 2 4917701

ฟักทอง 5 สายพันธุ์ยอดนิยมของเจียไต๋

ศรแดงออกเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาวเคลือบสารป้องกันไวรัส

ศรแดงออกเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาวเคลือบสารป้องกันไวรัส

02-831-7777

ศรแดงออกเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาวเคลือบสารป้องกันไวรัส

ข้าวโพดข้าวเหนียวเจียไต๋

ข้าวโพดข้าวเหนียวเจียไต๋

+66 2 4917701

ข้าวโพดข้าวเหนียวเจียไต๋

ข้าวโพด NK 6275

ข้าวโพด NK 6275

+66 22014999

ข้าวโพด NK 6275

พริกขี้หนู วินเนอร์ ฮ็อท TA235

พริกขี้หนู วินเนอร์ ฮ็อท TA235

053-211-810

พริกขี้หนู วินเนอร์ ฮ็อท TA235

พริกขี้หนูหอมไทยฮอท อิมพรูฟ

พริกขี้หนูหอมไทยฮอท อิมพรูฟ

+66 2 579 7761

พริกขี้หนูหอมไทยฮอท อิมพรูฟ

แตงกวาลูกผสม || สปีดแม็ก || สายพันธุ์ใหม่ ! พัฒนาให้เก็บได้เร็วที่สุด ‼️

แตงกวาลูกผสม || สปีดแม็ก || สายพันธุ์ใหม่ ! พัฒนาให้เก็บได้เร็วที่สุด ‼️

02-831-7777

แตงกวาลูกผสม || สปีดแม็ก || สายพันธุ์ใหม่ ! พัฒนาให้เก็บได้เร็วที่สุด ‼️

ข้าวโพดหวานสายพันธ์ุใหม่ ไฮ-บริกซ์ 81

ข้าวโพดหวานสายพันธ์ุใหม่ ไฮ-บริกซ์ 81

+66 36 266316-9

ข้าวโพดหวานสายพันธ์ุใหม่ ไฮ-บริกซ์ 81

THASTA-LikeBox