สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย โดยความร่วมมือกับกรมวิชาการเกษตร จัดโครงการพัฒนาห้องปฎิบัติการและบุคลากร : การเปรียบเทียบความชำนาญการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ : 

รายละเอียด / ใบสมัคร ::  https://www.thasta.com/pdf/2018/PT-Onweb.pdf