ตามที่สถานการณ์ไวรัส โควิด-19 ทวีความรุนแรงขึ้น สมาคมฯ ขอแจ้งยกเลิกการจัดงาน Thailand International Seed Trade 2020 มอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน

คณะอนุกรรมการป้อมปรามเมล็ดพันธุ์เลียนแบบ ของสมาคมฯ ส่งมอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ จำนวน 10 โรงเรียน และมอบให้ศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย โดยมีนายสนอง จรินทร (ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย) เป็นผู้รับมอบ ซึ่งเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวดังกล่าว สมาคมฯ ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทสมาชิก คือ บริษัท เจียไต๋ จำกัด , บริษัท ซีดส์ เทคมาร์เก็ตติ้ง จำกัด , บริษัท พืชพันธุ์ตราสิงห์ จำกัด , บริษัท ที เอส เอ จำกัด , บริษัท แอ๊ดว๊านซ์ซีดส์ จำกัด , บริษัท ไดนามิคพันธุ์พืช จำกัด , บริษัท อีสท์เวสท์ซีด จำกัด และ บริษัท ซินเจนทา ซีดส์ จำกัด

แตงโมกินรี เอ็กตร้า

แตงโมกินรี เอ็กตร้า

02-958-8477-9

แตงโมกินรี เอ็กตร้า

ข้าวโพดข้าวเหนียวเจียไต๋

ข้าวโพดข้าวเหนียวเจียไต๋

+66 2 4917701

ข้าวโพดข้าวเหนียวเจียไต๋

มะระขี้นกในตำนาน” ต้องยกให้ “มะระขี้นก มดดำ 200” จากเจียไต๋

มะระขี้นกในตำนาน” ต้องยกให้ “มะระขี้นก มดดำ 200” จากเจียไต๋

+66 2 4917701

มะระขี้นกในตำนาน” ต้องยกให้ “มะระขี้นก มดดำ 200” จากเจียไต๋

พันธุ์ข้าวโพดลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ ดีคาล์บ “9979C”

พันธุ์ข้าวโพดลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ ดีคาล์บ “9979C”

+66(0)-2232-7000

พันธุ์ข้าวโพดลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ ดีคาล์บ “9979C”

ข้าวโพดหวานสายพันธ์ุใหม่ ไฮ-บริกซ์ 81

ข้าวโพดหวานสายพันธ์ุใหม่ ไฮ-บริกซ์ 81

+66 36 266316-9

ข้าวโพดหวานสายพันธ์ุใหม่ ไฮ-บริกซ์ 81

ลุ้นรับฟรี “พาวเวอร์แบงก์ ดีคาล์บ”

ลุ้นรับฟรี “พาวเวอร์แบงก์ ดีคาล์บ”

+66(0)-2232-7000

ลุ้นรับฟรี “พาวเวอร์แบงก์ ดีคาล์บ”

หน้าฝนที่กำลังจะมาถึงนี้ ปลูกกะหล่ำปลีพันธุ์ไหนดี?

หน้าฝนที่กำลังจะมาถึงนี้ ปลูกกะหล่ำปลีพันธุ์ไหนดี?

+66 2 4917701

หน้าฝนที่กำลังจะมาถึงนี้ ปลูกกะหล่ำปลีพันธุ์ไหนดี?

ฝนนี้​ มาปลูกข้าวโพดแปซิฟิคกัน

ฝนนี้​ มาปลูกข้าวโพดแปซิฟิคกัน

+66 36 266316-9

ฝนนี้​ มาปลูกข้าวโพดแปซิฟิคกัน

ชุดความสุขปลูกได้ราคาพิเศษ

ชุดความสุขปลูกได้ราคาพิเศษ

02-831-7777

ชุดความสุขปลูกได้ราคาพิเศษ

แตงโมซอนญ่าพลัส

แตงโมซอนญ่าพลัส

+66 2 4917701

แตงโมซอนญ่าพลัส

Promote

THASTA-LikeBox