ตามที่สถานการณ์ไวรัส โควิด-19 ทวีความรุนแรงขึ้น สมาคมฯ ขอแจ้งยกเลิกการจัดงาน Thailand International Seed Trade 2020 อบรมให้ความรู้ พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา

สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย จัดการอบรมให้ความรู้กับบริษัทสมาชิกและผู้ประกอบการ เรื่อง พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 30 สค.60 ณ รร.เจริญธานี จ.ขอนแก่น เพื่อให้สมาชิก ได้มีความเข้าใจในพระราชบัญญัตินี้ และสามารถปฎิบัติตามได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

โดยมีคุณโอภาส เที่ยงงามดี  (นิติกรชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มกฎหมายและระเบียบ สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรฯ และปฎิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มกฎหมายและไกล่เกลี่ยข้อพิพาท สนง.เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา) มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งมีสมาชิกและผู้ประกอบการเข้าร่วมการอบรม กว่า 60 ท่าน  

 Download พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ.2560 และ eBook Presentation  ได้ที่ www.thasta.com

 

 

 

THASTA-LikeBox