ตามที่สถานการณ์ไวรัส โควิด-19 ทวีความรุนแรงขึ้น สมาคมฯ ขอแจ้งยกเลิกการจัดงาน Thailand International Seed Trade 2020 ร่าง เงื่อนไขการนำเข้าฉบับใหม่ ของพริก, มะเขือ และมะเขือเทศ

 ร่าง  เงื่อนไขการนำเข้าฉบับใหม่ (PRA ใบเดียว ใช้ได้กับทุกประเทศที่จะนำเข้า) ของ พริก, มะเขือ และมะเขือเทศ (link รายละเอียดอยู่ด้านล่างของ mail นี้) ที่เผยแพร่ไปยังประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก WTO  การแสดงความคิดเห็นทั้งหมดจะถูกนำปรับปรุงในร่างนี้ และเวียนไปยังประเทศสมาชิกอีกครั้ง  ซึ่งในช่วงเวลานี้ท่านสามารถให้ความเห็นผ่านช่องทางของ WTO หรือส่งโดยตรงไปยังกรมวิชาการเกษตรพิจารณา ภายใน 60 วัน

 

Thailand

G/SPS/N/THA/265
Draft Conditions for Import of Capsicum Seeds for Sowing
Draft conditions for import of capsicum seeds for sowing into Thailand. Capsicum seed lots are required to fulfill at least one of the following phytosanitary import conditions: 1. Capsicum seeds were produced in a pest free area or pest free place...

Products (free text): Capsicum seeds for sowing (Capsicum annuum, Capsicum...

06/09/2019

EN

Full text

Thailand

G/SPS/N/THA/266
Draft Conditions for Import of Eggplant Seeds for Sowing
Draft conditions for import of eggplant seeds for sowing into Thailand. Eggplant seed lots are required to fulfill at least one of the following phytosanitary import conditions: 1. Eggplant seeds were produced in a pest free area or pest free place...

Products (free text): Eggplant (Solanum melongena) seeds for sowing (ICS Code:...

06/09/2019

EN

Full text

Thailand

G/SPS/N/THA/267
Draft Conditions for Import of Tomato Seeds for Sowing
Draft conditions for import of tomato seeds for sowing into the Kingdom of Thailand. Tomato seed lots are required to fulfill at least one of the following phytosanitary import conditions: 1. Tomato seeds were produced in a pest free area or pest...

Products (free text): Tomato (Solanum lycopersicum) seeds for sowing (ICS Code:...

06/09/2019

EN

Full text

THASTA-LikeBox