ตามที่สถานการณ์ไวรัส โควิด-19 ทวีความรุนแรงขึ้น สมาคมฯ ขอแจ้งยกเลิกการจัดงาน Thailand International Seed Trade 2020 Executive Committee


Our Executive Committee


No.
 
Img.

Position
 
Name 
 
           Company
 
1
President
Dr.Chairerg  Sagwansupyakorn Thai Seed & Agriculture Co.,Ltd.
2
Vice President Mr.Sumeth Pinyosanit  Charoen Pokphand Produce Co.,Ltd.
3
Vice President Dr.Boonyanath   Nathwong Monsanto Thailand Co., Ltd.
4
Secretary Dr.Sumitra Kantong Chia Tai Co., Ltd.
5
Treasurer
Mrs.Suvannee   Prathuangsit Lion Seeds Co.,Ltd.
6
Membership Officer
Mr.Wichai Laocharoenpornkul East West Seeds Co.,Ltd.
7
Public Relations Officer
Ms.Saruttaya Lapuk East West Seeds Co.,Ltd.
8
Committee
Mr.Manas  Chiaravanond Chia Tai Co., Ltd.
9
Committee Mr.Pachok Pongpanich Pacific Seeds (Thai) Limited
10
Committee Ms.Vanida Angsuphan Dynamic Seeds Co., Ltd.
11
Committee Ms.Vanida  Known-You Seed (Thailand) Co., Ltd.
12
  Committee Mr.Aek  Marutaralert Lion Seeds Co.,Ltd.
13
Committee Mr.Chaowalit   Tangariyakul  Charoen Pokphand Produce Co.,Ltd.
14
Committee Mr.Sathin   Kunawasen Syngenta Seed Co.,Ltd.
15
Committee Mr.Samit Bureekaew Corteva Agriscience Co.,Ltd.
16
Committee Mr.Montri Chunthawoodtiporn Kamlai Thong Agriculture Co.,Ltd.
17
Committee Mr.Chakree Klubdee Seeds Tech Marketing Co.,Ltd.
18
Committee Mr.Pichit  Setthakeeretikun Pichit Karnkaset Shop


Honorary Member

 No.
Img.  Position     Name
1.
Advisor
Mr.Vinich  Chuanchai
2.
Advisor
Mr.Sakorn  Tripetchpisal

 

THASTA-LikeBox