ตามที่สถานการณ์ไวรัส โควิด-19 ทวีความรุนแรงขึ้น สมาคมฯ ขอแจ้งยกเลิกการจัดงาน Thailand International Seed Trade 2020 Member Fee

 

Select Membership Category

  Ordinary member    
   
Entrance Fee
Anual Fee (1 Year)
 
         
Research & Development
5,000 ฿
5,000 ฿
 
         
Production Division
5,000 ฿
5,000 ฿
 
         
Marketing
5,000 ฿
5,000 ฿
 
         
Import / Export
5,000 ฿
5,000 ฿
 
         
Wholesaler
3,000 ฿
3,000 ฿
 
         
Retailer
500 ฿
500 ฿
 
         

         
    Extraordinary members    
   
Entrance Fee
Anual Fee (1 Year)
 
         
Local Private
1,000 ฿
1,000 ฿
 
         
Local Company
5,000 ฿
5,000 ฿
 
         
Foreign Private
$200
$200
 
         
Foreign Company
$1,000
$500
 
         

     

THASTA-LikeBox