ตามที่สถานการณ์ไวรัส โควิด-19 ทวีความรุนแรงขึ้น สมาคมฯ ขอแจ้งยกเลิกการจัดงาน Thailand International Seed Trade 2020 กิจกรรมเพื่อสังคม - โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า

สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย ร่วมสนับสนุนโครงการธรรมชาติปลอดภัย เครือเจริญโภคภัณฑ์, อุทยานแห่งชาติศรีลานนา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า อุทยานแห่งชาติศรีลานนา อำเภอพร้าว จ.เชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากไฟป่าและสภาพอากาศที่มีหมอกควัน

THASTA-LikeBox