ตามที่สถานการณ์ไวรัส โควิด-19 ทวีความรุนแรงขึ้น สมาคมฯ ขอแจ้งยกเลิกการจัดงาน Thailand International Seed Trade 2020 THASTA Golf 2019

กอล์ฟเชื่อมความสัมพันธ์ สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย @ เลกาซี่ กอล์ฟ คลับ | 12 มี.ค.2562
THASTA Golf 2019 @ LEGACY GOLF CLUB | 12 March 2019 

THASTA-LikeBox