ตามที่สถานการณ์ไวรัส โควิด-19 ทวีความรุนแรงขึ้น สมาคมฯ ขอแจ้งยกเลิกการจัดงาน Thailand International Seed Trade 2020 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี2561

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี2561 สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย วันที่ 8 มีนาคม 2562
Thai Seed Trade Association (THASTA) held its General Annual Meeting on 8 March 2019

THASTA-LikeBox