previous arrow
next arrow
PlayPause
Shadow
Slider

ตามที่หน่วยงาน APHIS ของสหรัฐอเมริกามีการแก้ไขข้อบังคับการนำเข้าเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศและพริกจากทุกประเทศไปยังสหรัฐอเมริกาต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชเพื่อรับรองไวรอยด์ จำนวน 6 ชนิด กลุ่มวิจัยการกักกันพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ขอแจ้งผู้ส่งออกที่ประสงค์ส่งเมล็ดพันธุ์ดังกล่าวไปสหรัฐอเมริกา ดังนี้
- ข้อปฏิบัติ/เงื่อนไขสำหรับการรับรองสุขอนามัยพืช (เพื่อส่งออกเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศและเมล็ดพันธุ์พริก) ไปยัง สหรัฐอเมริกา  <<คลิกที่นี่>>

ตามที่สหภาพยุโรปมีประกาศมาตรการฉุกเฉินเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ ToBRFV โดยกำหนดให้เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศและพริกที่ส่งไปสหภาพยุโรปต้องมีการรับรองการปลอดจากเชื้อไวรัสชนิดนี้ กลุ่มวิจัยการกักกันพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ขอแจ้งผู้ส่งออกที่ประสงค์ส่งเมล็ดพันธุ์ดังกล่าวไปสหภาพยุโรป ดังนี้
- ข้อปฎิบัติ/เงื่อนไขสำหรับการับรองสุขอนามัยพืชสำหรับเชื้อ Tomato brown rugose fruit virus (เพื่อส่งออกเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศและเมล็ดพันธุ์พริก) ไปยัง สหภาพยุโรป  <<คลิกที่นี่>>

ดีคาล์บมาพร้อมกับ “โปรโมชั่นสุดคุ้มเพื่อชาวไร่ข้าวโพดทั่วไทย”

ดีคาล์บมาพร้อมกับ “โปรโมชั่นสุดคุ้มเพื่อชาวไร่ข้าวโพดทั่วไทย”

+66(0)-2232-7000

ดีคาล์บมาพร้อมกับ “โปรโมชั่นสุดคุ้มเพื่อชาวไร่ข้าวโพดทั่วไทย”

ศรแดงออกเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาวเคลือบสารป้องกันไวรัส

ศรแดงออกเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาวเคลือบสารป้องกันไวรัส

02-831-7777

ศรแดงออกเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาวเคลือบสารป้องกันไวรัส

ข้าวโพด 3 สายพันธุ์ ที่ “ออกดอกเร็ว” “เก็บเกี่ยวไว” และ “ประหยัดน้ำ จาก ดีคาล์บ

ข้าวโพด 3 สายพันธุ์ ที่ “ออกดอกเร็ว” “เก็บเกี่ยวไว” และ “ประหยัดน้ำ จาก ดีคาล์บ

+66(0)-2232-7000

ข้าวโพด 3 สายพันธุ์ ที่ “ออกดอกเร็ว” “เก็บเกี่ยวไว” และ “ประหยัดน้ำ จาก ดีคาล์บ

ฟักทอง 5 สายพันธุ์ยอดนิยมของเจียไต๋

ฟักทอง 5 สายพันธุ์ยอดนิยมของเจียไต๋

+66 2 4917701

ฟักทอง 5 สายพันธุ์ยอดนิยมของเจียไต๋

ข้าวโพดหวานสายพันธ์ุใหม่ ไฮ-บริกซ์ 81

ข้าวโพดหวานสายพันธ์ุใหม่ ไฮ-บริกซ์ 81

+66 36 266316-9

ข้าวโพดหวานสายพันธ์ุใหม่ ไฮ-บริกซ์ 81

แตงโมกินรี เอ็กตร้า

แตงโมกินรี เอ็กตร้า

02-958-8477-9

แตงโมกินรี เอ็กตร้า

ข้าวโพด NK 6275

ข้าวโพด NK 6275

+66 22014999

ข้าวโพด NK 6275

พริกขี้หนู วินเนอร์ ฮ็อท TA235

พริกขี้หนู วินเนอร์ ฮ็อท TA235

053-211-810

พริกขี้หนู วินเนอร์ ฮ็อท TA235

ก้านทอง ดาวเรืองตราบ้าน

ก้านทอง ดาวเรืองตราบ้าน

233/2 ม. 4

ก้านทอง ดาวเรืองตราบ้าน

มาแล้ว!! พันธุ์ใหม่ บวบเหลี่ยมไจแอนท์ 22 TA263

มาแล้ว!! พันธุ์ใหม่ บวบเหลี่ยมไจแอนท์ 22 TA263

053-211-810

มาแล้ว!! พันธุ์ใหม่ บวบเหลี่ยมไจแอนท์ 22 TA263

THASTA-LikeBox