ตามที่สถานการณ์ไวรัส โควิด-19 ทวีความรุนแรงขึ้น สมาคมฯ ขอแจ้งยกเลิกการจัดงาน Thailand International Seed Trade 2020 โครงการปลูกป่าในโรงงาน บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จำกัด | สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย THASTA @ Secure (SSL)
114

โครงการปลูกป่าในโรงงาน บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จำกัด


Free
27 June 2020 - 27 June 2020 27 June 2020 27 June 2020
053-598118   

คณะผู้บริหารและพนักงานทุกแผนกภายในบริษัทฯ ร่วมกันปลูกป่าในโรงงานเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสร้างความร่มรื่นภายในบริเวณโรงงานมากกว่า 159 ไร่ ณ บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จำกัด เลขที่ 154 หมู่ 5 ตำบลหนองหนาม อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ในขั้นแรกของการจัดโครงการจะทําการปลูกต้นไม้ จำนวน 500 ต้น สร้างเป็นพื้นที่สีเขียวและเพิ่มความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ให้แก่ บริเวณโดยรอบพื้นที่โรงงาน ซึ่งต้นไม้เหล่านี้จะช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ สําหรับพันธุ์ไม้พื้นเมืองของไทยที่จะนํามาปลูกในบริเวณโรงงานมีทั้งหมด 5 ชนิด คือ ต้นพยุงป่า ต้นมะขามป้อม ต้นดอกแค ต้นสะเดา ต้นมะค่า เป็นต้น

บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จำกัด / Golconda Asia Co.,Ltd.
โทร 053-598118 มือถือ
อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.golcondaasia.com

FB : https://www.facebook.com/GOLCONDAASIA/
LINE : gca.th
youtube : https://www.youtube.com/channel/UCdvkyC0bH1uCkSREwuwC_Tg/featured?view_as=subscriber

มะเขือเทศสีดา เจียไต๋

มะเขือเทศสีดา เจียไต๋

+66 2 4917701

มะเขือเทศสีดา เจียไต๋

สายสมร สุดยอดผักโรยหน้า ตราศรแดง

สายสมร สุดยอดผักโรยหน้า ตราศรแดง

02-831-7777

สายสมร สุดยอดผักโรยหน้า ตราศรแดง

ขายดีหนักมาก…ไพโอเนีย 82

ขายดีหนักมาก…ไพโอเนีย 82

02-792-2900

ขายดีหนักมาก…ไพโอเนีย 82

แตงโมซอนญ่าพลัส

แตงโมซอนญ่าพลัส

+66 2 4917701

แตงโมซอนญ่าพลัส

ข้าวโพดหวานสายพันธ์ุใหม่ ไฮ-บริกซ์ 81

ข้าวโพดหวานสายพันธ์ุใหม่ ไฮ-บริกซ์ 81

+66 36 266316-9

ข้าวโพดหวานสายพันธ์ุใหม่ ไฮ-บริกซ์ 81

พันธุ์ข้าวโพดลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ ดีคาล์บ “9979C”

พันธุ์ข้าวโพดลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ ดีคาล์บ “9979C”

+66(0)-2232-7000

พันธุ์ข้าวโพดลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ ดีคาล์บ “9979C”

ข้าวโพดข้าวเหนียวเจียไต๋

ข้าวโพดข้าวเหนียวเจียไต๋

+66 2 4917701

ข้าวโพดข้าวเหนียวเจียไต๋

พริกขี้หนูดวงเศรษฐี

พริกขี้หนูดวงเศรษฐี

+66 2 4917701

พริกขี้หนูดวงเศรษฐี

East-West Seed Thailand

East-West Seed Thailand

02-831-7777

East-West Seed Thailand

ชุดความสุขปลูกได้ราคาพิเศษ

ชุดความสุขปลูกได้ราคาพิเศษ

02-831-7777

ชุดความสุขปลูกได้ราคาพิเศษ

Promote

THASTA-LikeBox