ฐานข้อมูลรายชื่อบริษัทเมล็ดพันธุ์ / Seed Company Directory

บริษัท เรียลซีดส์ อโกร จำกัด
Real Seeds Agro Co.,Ltd.
เลขที่ 8/6 หมู่1 ต.พะเนียด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
8/6 MOO1, Paniad, Nakornchaisri, Nakornpathom 73120 Thailand
034-978661
034-978662
-
ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2549 โดยเริ่มต้นนำเข้าเมล็ดพันธุ์ลูกผสมจากต่างประเทศ เพื่อจัดจำหน่าย เช่น ผักกาดขาวปลี กะหล่ำดอก รวมถึงรวบรวมเมล็ดพันธุ์ผักในประเทศ เช่น ผักบุ้ง ข้าวโพดขาว เป็นต้น พร้อมกับมีการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พริกและแตงกวาพันธุ์ลูกผสม ในอนาคตข้างหน้าจะหาลู่ทางในการส่งออกจำหน่ายในต่างประเทศ
Real Seeds Co.,Ltd. was established in 2006 We provide imported vegetable seeds F1 hybrid such as Chinese Cabbage, Cauliflower and also have local seeds e.g. convolvulus,corn etc.
We also do research and develop on Chilli,Cucumber breed for sale and export in the future.
ผักกาดขาวปลีลูกผสมบิ๊กเอ็ม
แตงกวาลูกผสมก้องฟ้า 276
ข้าวโพดหวานลูกผสมไฮสวีท
พริกขี้หนูลูกผสมเรซซิ่ง
พริกขี้หนูลูกผสมเงินด่วน