ฐานข้อมูลรายชื่อบริษัทเมล็ดพันธุ์ / Seed Company Directory

บริษัท เมล็ดพันธุ์ เอเชีย จำกัด
Seed Asia Co.,Ltd
เลขที่ 161/1 อาคารเอส จี ทาวเวอร์ ชั้น 15 ซอยมหาดเล็กหลวง 3 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
161/1 SG Tower, 15th Fl., Soi Mahadlekluang 3, Rajdamri Rd., Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330, THAILAND
02-255-1150-3
02-255-1161
TF222
SA282
LG 36 769
LG 37 770
LG 38 778