previous arrow
next arrow
PlayPause
Shadow
Slider

1. จัดให้มีการศึกษาและวิจัยในด้านการเพิ่มผลผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ และรายงานผลให้แก่สมาชิก

 

2. ส่งเสริมและพัฒนาให้มีการใช้เมล็ดพันธุ์ที่ดี

 

3. ร่วมมือกับหน่วยงานราชการและสถาบันที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินผลและแนะนำเมล็ดพันธุ์ที่ดีแก่สมาชิกและเกษตรกร

 

4. สนับสนุนกิจกรรมการปรับปรุงพันธุ์ที่ดำเนินการโดยสมาชิก พร้อมคุ้มครองสิทธิของเจ้าของ

 

5. สนับสนุนให้สมาชิกมีการรักษาและปรับปรุงสายพันธุกรรมของเมล็ดพันธุ์หลัก

 

6. เป็นผู้ประสานงานในการกระจายสายพันธุ์ที่ปรับปรุงโดยหน่วยงานราชการและสถาบันที่เกี่ยวข้องให้แก่สมาชิก

 

7. กำหนดพันธุ์มาตรฐานสำหรับใช้เปรียบเทียบ และดูแลป้องกันไม่ให้มีพันธุ์มาตรฐานซ้ำซ้อน

 

8. ร่วมมือกับองค์กรนานาชาติ เพื่อธุรกิจการค้าเมล็ดพันธุ์

 

9. ให้บริการข่าวสารเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์

 

10. กิจกรรมอื่นๆที่จำเป็นในการสนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ

ดีคาล์บมาพร้อมกับ “โปรโมชั่นสุดคุ้มเพื่อชาวไร่ข้าวโพดทั่วไทย”

ดีคาล์บมาพร้อมกับ “โปรโมชั่นสุดคุ้มเพื่อชาวไร่ข้าวโพดทั่วไทย”

+66(0)-2232-7000

ดีคาล์บมาพร้อมกับ “โปรโมชั่นสุดคุ้มเพื่อชาวไร่ข้าวโพดทั่วไทย”

ศรแดงออกเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาวเคลือบสารป้องกันไวรัส

ศรแดงออกเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาวเคลือบสารป้องกันไวรัส

02-831-7777

ศรแดงออกเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาวเคลือบสารป้องกันไวรัส

ข้าวโพด 3 สายพันธุ์ ที่ “ออกดอกเร็ว” “เก็บเกี่ยวไว” และ “ประหยัดน้ำ จาก ดีคาล์บ

ข้าวโพด 3 สายพันธุ์ ที่ “ออกดอกเร็ว” “เก็บเกี่ยวไว” และ “ประหยัดน้ำ จาก ดีคาล์บ

+66(0)-2232-7000

ข้าวโพด 3 สายพันธุ์ ที่ “ออกดอกเร็ว” “เก็บเกี่ยวไว” และ “ประหยัดน้ำ จาก ดีคาล์บ

ฟักทอง 5 สายพันธุ์ยอดนิยมของเจียไต๋

ฟักทอง 5 สายพันธุ์ยอดนิยมของเจียไต๋

+66 2 4917701

ฟักทอง 5 สายพันธุ์ยอดนิยมของเจียไต๋

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด GT200 พันธุ์ดี เลือกจีที

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด GT200 พันธุ์ดี เลือกจีที

053-598118

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด GT200 พันธุ์ดี เลือกจีที

ฝนนี้​ มาปลูกข้าวโพดแปซิฟิคกัน

ฝนนี้​ มาปลูกข้าวโพดแปซิฟิคกัน

+66 36 266316-9

ฝนนี้​ มาปลูกข้าวโพดแปซิฟิคกัน

ข้าวโพดหวานคุณภาพสูงเกรดพรีเมี่ยมจากเจียไต๋

ข้าวโพดหวานคุณภาพสูงเกรดพรีเมี่ยมจากเจียไต๋

+66 2 4917701

ข้าวโพดหวานคุณภาพสูงเกรดพรีเมี่ยมจากเจียไต๋

พันธุ์ใหม่มาแรง...ไพโอเนีย 75

พันธุ์ใหม่มาแรง...ไพโอเนีย 75

02-792-2900

พันธุ์ใหม่มาแรง...ไพโอเนีย 75

แตงโมกินรี เอ็กตร้า

แตงโมกินรี เอ็กตร้า

02-958-8477-9

แตงโมกินรี เอ็กตร้า

#บุษบา2005ใหม่ #ของมันต้องมี

#บุษบา2005ใหม่ #ของมันต้องมี

02-509-9802-3

#บุษบา2005ใหม่ #ของมันต้องมี

THASTA-LikeBox