รับชมคลิปถ่ายทอดการสัมมนา "CPTPP เกษตรไทย เสียเปรียบ จริงหรือ???"
 
ได้ที่ https://youtu.be/rVx-vae6Al8
 

EP1 | เปิดงาน , - วิทยากร : คุณพรชัย ประภาวงษ์ (ผู้อํานวยการส่วนอเมริกาเหนือ สํานักอเมริกา แปซิฟิก และองค์การระหว่างประเทศ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ)

 

EP2 |  วิทยากร : คุณธิดากุญ แสนอุดม (ผู้อํานวยการกลุ่มวิจัยการคุ้มครองพันธุ์พืช สํานักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร)

 

EP3 | วิทยากร : ดร.ชัยฤกษ์ สงวนทรัพยากร (นายกสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย)

 

EP4 | วิทยากร : คุณนิพนธ์ ชัยวงศ์รุ่งเรือง  เกษตรกรนักปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้

 

EP5 | วิทยากร : ดร.วินธัยกมลสุขยืนยง

นักวิจัย กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพพืชและการจัดการแบบบูรณาการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ตัวแทนจากศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว.  .เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแส

 

EP6 | รับคําถามจากผู้เข้าร่วมสัมมนา และคําถามจากการถ่ายทอดสด

 
Link ข่าว 
 
 
 
 
เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด GT200 พันธุ์ดี เลือกจีที

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด GT200 พันธุ์ดี เลือกจีที

053-598118

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด GT200 พันธุ์ดี เลือกจีที

ขายดีหนักมาก…ไพโอเนีย 82

ขายดีหนักมาก…ไพโอเนีย 82

02-792-2900

ขายดีหนักมาก…ไพโอเนีย 82

ฝนนี้​ มาปลูกข้าวโพดแปซิฟิคกัน

ฝนนี้​ มาปลูกข้าวโพดแปซิฟิคกัน

+66 36 266316-9

ฝนนี้​ มาปลูกข้าวโพดแปซิฟิคกัน

มะระขี้นกในตำนาน” ต้องยกให้ “มะระขี้นก มดดำ 200” จากเจียไต๋

มะระขี้นกในตำนาน” ต้องยกให้ “มะระขี้นก มดดำ 200” จากเจียไต๋

+66 2 4917701

มะระขี้นกในตำนาน” ต้องยกให้ “มะระขี้นก มดดำ 200” จากเจียไต๋

เมล็ดพันธุ์ใหม่จากดีคาล์บ

เมล็ดพันธุ์ใหม่จากดีคาล์บ

+66(0)-2232-7000

เมล็ดพันธุ์ใหม่จากดีคาล์บ

แตงโมกินรี เอ็กตร้า

แตงโมกินรี เอ็กตร้า

02-958-8477-9

แตงโมกินรี เอ็กตร้า

เจียไต๋ชวนปลูกพืชผลผลิตสูง เก็บเกี่ยวไว กำไรงาม สู้โควิด19 ไปด้วยกัน!

เจียไต๋ชวนปลูกพืชผลผลิตสูง เก็บเกี่ยวไว กำไรงาม สู้โควิด19 ไปด้วยกัน!

+66 2 4917701

เจียไต๋ชวนปลูกพืชผลผลิตสูง เก็บเกี่ยวไว กำไรงาม สู้โควิด19 ไปด้วยกัน!

พริกขี้หนูดวงเศรษฐี

พริกขี้หนูดวงเศรษฐี

+66 2 4917701

พริกขี้หนูดวงเศรษฐี

ข้าวโพดข้าวเหนียวเจียไต๋

ข้าวโพดข้าวเหนียวเจียไต๋

+66 2 4917701

ข้าวโพดข้าวเหนียวเจียไต๋

มะเขือเทศสีดา เจียไต๋

มะเขือเทศสีดา เจียไต๋

+66 2 4917701

มะเขือเทศสีดา เจียไต๋

Hilight

 

 

Switcher

Main Menu TH

Promote

Events Of Members

THASTA-LikeBox