previous arrow
next arrow
PlayPause
Shadow
Slider

 EP1 | เปิดงาน , - วิทยากร : คุณพรชัย ประภาวงษ์ (ผู้อํานวยการส่วนอเมริกาเหนือ สํานักอเมริกา แปซิฟิก และองค์การระหว่างประเทศ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ)

 


EP2 |  วิทยากร : คุณธิดากุญ แสนอุดม (ผู้อํานวยการกลุ่มวิจัยการคุ้มครองพันธุ์พืช สํานักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร)


 EP3 | วิทยากร : ดร.ชัยฤกษ์ สงวนทรัพยากร (นายกสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย)


 EP4 | วิทยากร : คุณนิพนธ์ ชัยวงศ์รุ่งเรือง  เกษตรกรนักปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้


EP5 | วิทยากร : ดร.วินธัยกมลสุขยืนยง

นักวิจัย กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพพืชและการจัดการแบบบูรณาการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ตัวแทนจากศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว.  .เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแส


EP6 | รับคําถามจากผู้เข้าร่วมสัมมนา และคําถามจากการถ่ายทอดสด


 
 การสัมภาษณ์เกษตรกร : เหตุผลจากเกษตรกรตัวจริง ที่เลือกซื้อเมล็ดพันธุ์ แทนการเก็บเมล็ดไว้ปลูกต่อ
 
 
 
Link ข่าว 
 
 
 
 
ดีคาล์บมาพร้อมกับ “โปรโมชั่นสุดคุ้มเพื่อชาวไร่ข้าวโพดทั่วไทย”

ดีคาล์บมาพร้อมกับ “โปรโมชั่นสุดคุ้มเพื่อชาวไร่ข้าวโพดทั่วไทย”

+66(0)-2232-7000

ดีคาล์บมาพร้อมกับ “โปรโมชั่นสุดคุ้มเพื่อชาวไร่ข้าวโพดทั่วไทย”

ศรแดงออกเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาวเคลือบสารป้องกันไวรัส

ศรแดงออกเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาวเคลือบสารป้องกันไวรัส

02-831-7777

ศรแดงออกเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาวเคลือบสารป้องกันไวรัส

ข้าวโพด 3 สายพันธุ์ ที่ “ออกดอกเร็ว” “เก็บเกี่ยวไว” และ “ประหยัดน้ำ จาก ดีคาล์บ

ข้าวโพด 3 สายพันธุ์ ที่ “ออกดอกเร็ว” “เก็บเกี่ยวไว” และ “ประหยัดน้ำ จาก ดีคาล์บ

+66(0)-2232-7000

ข้าวโพด 3 สายพันธุ์ ที่ “ออกดอกเร็ว” “เก็บเกี่ยวไว” และ “ประหยัดน้ำ จาก ดีคาล์บ

ฟักทอง 5 สายพันธุ์ยอดนิยมของเจียไต๋

ฟักทอง 5 สายพันธุ์ยอดนิยมของเจียไต๋

+66 2 4917701

ฟักทอง 5 สายพันธุ์ยอดนิยมของเจียไต๋

เมล็ดพันธุ์ผัก จาก พืชพันธุ์ตราสิงห์

เมล็ดพันธุ์ผัก จาก พืชพันธุ์ตราสิงห์

+66 2 887 6788

เมล็ดพันธุ์ผัก จาก พืชพันธุ์ตราสิงห์

ฝนนี้​ มาปลูกข้าวโพดแปซิฟิคกัน

ฝนนี้​ มาปลูกข้าวโพดแปซิฟิคกัน

+66 36 266316-9

ฝนนี้​ มาปลูกข้าวโพดแปซิฟิคกัน

พริกขี้หนู วินเนอร์ ฮ็อท TA235

พริกขี้หนู วินเนอร์ ฮ็อท TA235

053-211-810

พริกขี้หนู วินเนอร์ ฮ็อท TA235

Back in stock เมล็ดฟักทอง ลูกผสม F1 เพิ่มทรัพย์ ตราใบไม้

Back in stock เมล็ดฟักทอง ลูกผสม F1 เพิ่มทรัพย์ ตราใบไม้

02 954-3121

Back in stock เมล็ดฟักทอง ลูกผสม F1 เพิ่มทรัพย์ ตราใบไม้

ข้าวโพดหวานคุณภาพสูงเกรดพรีเมี่ยมจากเจียไต๋

ข้าวโพดหวานคุณภาพสูงเกรดพรีเมี่ยมจากเจียไต๋

+66 2 4917701

ข้าวโพดหวานคุณภาพสูงเกรดพรีเมี่ยมจากเจียไต๋

ทำไมลำน้ำพอง 2 ถึงเป็นหนึ่งในใจชาวอีสาน

ทำไมลำน้ำพอง 2 ถึงเป็นหนึ่งในใจชาวอีสาน

02-831-7777

ทำไมลำน้ำพอง 2 ถึงเป็นหนึ่งในใจชาวอีสาน

Hilight

 

 

Switcher

Main Menu TH

THASTA-LikeBox