สารบัญ

 
 สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย โดยคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ร่วมกับผู้แทนโครงการธรรมชาติปลอดภัยฯ และอุทยานแห่งชาติศรีลานนา มอบเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีในโครงการ “ผักดีเพื่อน้อง” ให้กับโรงเรียนในพื้นที่รอบๆ อุทยานแห่งชาติศรีลานนาจำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง / โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล ต.ช่อแล อ.แม่แตง / โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง และ โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และเสริมทักษะด้านการเกษตร ตลอดจนเป็นอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน ทั้งนี้ โครงการ “ผักดีเพื่อน้อง” ถือเป็นหนึ่งกิจกรรมดีๆ เพื่อส่งต่อโอกาสในการเรียนรู้ โดยสมาคมฯ ได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์คุณภาพจากสมาชิก อาทิ บริษัทพืชพันธุ์ตราสิงห์ , บริษัทเจียไต๋ , บริษัทเพื่อนเกษตรกร , บริษัทอีสท์เวสท์ซีด, บริษัททีเอสเอ และบริษัทไดนามิคพันธุ์พืช เป็นต้น สำหรับโครงการผักดีเพื่อน้อง ปี 2563 ได้ดำเนินการส่งมอบเมล็ดพันธุ์ให้กับโรงเรียนเป้าหมายทั้ง 10 โรงเรียนครบตามแผนเรียบร้อยแล้ว หลังจากนี้จะมีการประสานงาน และติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของทั้ง 10 โรงเรียน เพื่อนำข้อมูลต่างๆ มาประเมินผลและปรับปรุงแผนกิจกรรมปี 2564 ให้มีประสิทธิภาพ และขยายการส่งต่อโอกาสการเรียนรู้ด้านการเกษตรให้กับเด็กนักเรียนในกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น

 
สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย โดยคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ ร่วมมอบเมล็ดพันธุ์คุณภาพดี ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัทสมาชิก อาทิ บ.พืชพันธุ์ตราสิงห์ , บ.เจียไต๋ , บ.เพื่อนเกษตรกร , บ.อีสท์เวสท์ซีด , บ.ทีเอสเอ ,บ.ไดนามิคพันธุ์พืช เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการเกษตร และเพื่อใช้ประกอบเป็นอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน ตามโครงการ "ผักดีเพื่อน้อง" ให้กับโรงเรียนดังนี้
 
โรงเรียนบางลี่วิทยา อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี โดยมี ดร.เชี่ยวชาญ ดวงใจดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบางลี่วิทยา และคณะครูสอนวิชาเกษตรกรรม เป็นตัวแทนรับมอบ
 
 
 
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมี นางศิริพร กฤชสินชัย ที่ปรึกษาด้านประชาสังคม สำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นางวริทธิ์ธร ภาคสุชล รองผู้อำนวยการโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ และคณะร่วมรับมอบ
 
 
 ทั้งนี้สมาคมการคัาเมล็ดพันธุ์ไทย ได้ดำเนินกิจกรรม โครงการผักดีเพื่อน้องผ่านกิจกรรมต่างๆ มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2563 นี้ ทางสมาคมฯ ได้จัดกิจกรรมพิเศษมอบเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีในโครงการดังกล่าว โดยมีเป้าหมายมอบให้แก่โรงเรียน จำนวน 10 โรงเรียน ที่มีแผนการเรียน การสอนเกษตรกรรม และมีความพร้อมในด้านการปลูก การดูแล โดยทางโรงเรียนจะได้มีการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมให้สมาคมฯ ทราบต่อไป
 
เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด GT200 พันธุ์ดี เลือกจีที

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด GT200 พันธุ์ดี เลือกจีที

053-598118

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด GT200 พันธุ์ดี เลือกจีที

พันธุ์ข้าวโพดลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ ดีคาล์บ “9979C”

พันธุ์ข้าวโพดลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ ดีคาล์บ “9979C”

+66(0)-2232-7000

พันธุ์ข้าวโพดลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ ดีคาล์บ “9979C”

แตงโมซอนญ่าพลัส

แตงโมซอนญ่าพลัส

+66 2 4917701

แตงโมซอนญ่าพลัส

ข้าวโพดหวานสายพันธ์ุใหม่ ไฮ-บริกซ์ 81

ข้าวโพดหวานสายพันธ์ุใหม่ ไฮ-บริกซ์ 81

+66 36 266316-9

ข้าวโพดหวานสายพันธ์ุใหม่ ไฮ-บริกซ์ 81

East-West Seed Thailand

East-West Seed Thailand

02-831-7777

East-West Seed Thailand

หน้าฝนที่กำลังจะมาถึงนี้ ปลูกกะหล่ำปลีพันธุ์ไหนดี?

หน้าฝนที่กำลังจะมาถึงนี้ ปลูกกะหล่ำปลีพันธุ์ไหนดี?

+66 2 4917701

หน้าฝนที่กำลังจะมาถึงนี้ ปลูกกะหล่ำปลีพันธุ์ไหนดี?

ข้าวโพดข้าวเหนียวเจียไต๋

ข้าวโพดข้าวเหนียวเจียไต๋

+66 2 4917701

ข้าวโพดข้าวเหนียวเจียไต๋

เจียไต๋ชวนปลูกพืชผลผลิตสูง เก็บเกี่ยวไว กำไรงาม สู้โควิด19 ไปด้วยกัน!

เจียไต๋ชวนปลูกพืชผลผลิตสูง เก็บเกี่ยวไว กำไรงาม สู้โควิด19 ไปด้วยกัน!

+66 2 4917701

เจียไต๋ชวนปลูกพืชผลผลิตสูง เก็บเกี่ยวไว กำไรงาม สู้โควิด19 ไปด้วยกัน!

เมล็ดพันธุ์ใหม่จากดีคาล์บ

เมล็ดพันธุ์ใหม่จากดีคาล์บ

+66(0)-2232-7000

เมล็ดพันธุ์ใหม่จากดีคาล์บ

มะระขี้นกในตำนาน” ต้องยกให้ “มะระขี้นก มดดำ 200” จากเจียไต๋

มะระขี้นกในตำนาน” ต้องยกให้ “มะระขี้นก มดดำ 200” จากเจียไต๋

+66 2 4917701

มะระขี้นกในตำนาน” ต้องยกให้ “มะระขี้นก มดดำ 200” จากเจียไต๋

Hilight

 

 

Switcher

Main Menu TH

Promote

Events Of Members

THASTA-LikeBox