Update ข้อมูล ณ 5 มกราคม 2564

  • กรณีนำชื่อการค้าไปขอจดเลขทะเบียน พ.พ.ที่กลุ่มควบคุมพันธุ์พืช ห้ามตั้งชื่อเหมือนหรือคล้ายกัน ในกลุ่มพืชเดียวกัน

ที่มา : กลุ่มควบคุมพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร

พันธุ์ข้าวโพดลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ ดีคาล์บ “9979C”

พันธุ์ข้าวโพดลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ ดีคาล์บ “9979C”

+66(0)-2232-7000

พันธุ์ข้าวโพดลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ ดีคาล์บ “9979C”

ข้าวโพดข้าวเหนียวเจียไต๋

ข้าวโพดข้าวเหนียวเจียไต๋

+66 2 4917701

ข้าวโพดข้าวเหนียวเจียไต๋

แล้วเราก็จะได้พบกันในวันจันทร์ที่28/09/63นี้นะ #GT200 ฝักใหญ่ โตไว เก็บเร็ว อายุ95-105วัน

แล้วเราก็จะได้พบกันในวันจันทร์ที่28/09/63นี้นะ #GT200 ฝักใหญ่ โตไว เก็บเร็ว อายุ95-105วัน

053-598118

แล้วเราก็จะได้พบกันในวันจันทร์ที่28/09/63นี้นะ #GT200 ฝักใหญ่ โตไว เก็บเร็ว อายุ95-105วัน

แตงโมซอนญ่าพลัส

แตงโมซอนญ่าพลัส

+66 2 4917701

แตงโมซอนญ่าพลัส

ฝนนี้​ มาปลูกข้าวโพดแปซิฟิคกัน

ฝนนี้​ มาปลูกข้าวโพดแปซิฟิคกัน

+66 36 266316-9

ฝนนี้​ มาปลูกข้าวโพดแปซิฟิคกัน

ลุ้นรับฟรี “พาวเวอร์แบงก์ ดีคาล์บ”

ลุ้นรับฟรี “พาวเวอร์แบงก์ ดีคาล์บ”

+66(0)-2232-7000

ลุ้นรับฟรี “พาวเวอร์แบงก์ ดีคาล์บ”

ขายดีหนักมาก…ไพโอเนีย 82

ขายดีหนักมาก…ไพโอเนีย 82

02-792-2900

ขายดีหนักมาก…ไพโอเนีย 82

ข้าวโพดหวานสายพันธ์ุใหม่ ไฮ-บริกซ์ 81

ข้าวโพดหวานสายพันธ์ุใหม่ ไฮ-บริกซ์ 81

+66 36 266316-9

ข้าวโพดหวานสายพันธ์ุใหม่ ไฮ-บริกซ์ 81

มะเขือเทศสีดา เจียไต๋

มะเขือเทศสีดา เจียไต๋

+66 2 4917701

มะเขือเทศสีดา เจียไต๋

โควิดยังต้องหลีกไป ให้โปรโมชั่นใหม่ของจีที

โควิดยังต้องหลีกไป ให้โปรโมชั่นใหม่ของจีที

053-598118

โควิดยังต้องหลีกไป ให้โปรโมชั่นใหม่ของจีที

Hilight

 

 

Switcher

Main Menu TH

Promote

Events Of Members

THASTA-LikeBox