1. สมาชิกสามัญ – คือบุคคลหรือนิติบุคคลที่ทำการค้าเมล็ดพันธุ์ โดยจัดแบ่งเป็น 6 กลุ่มธุรกิจ
ดังนี้ (สมัครได้มากกว่า 1 ประเภท) 

     1.1 กลุ่มธุรกิจด้านวิจัยและพัฒนาพันธุ์
     1.2 กลุ่มธุรกิจด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์
     1.3 กลุ่มธุรกิจด้านการตลาด
     1.4 กลุ่มธุรกิจด้านนำเข้าและส่งออก
     1.5 กลุ่มธุรกิจด้านค้าส่ง
     1.6 กลุ่มธุรกิจด้านค้าปลีก 

2. สมาชิกวิสามัญ – แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

     2.1 บุคคลธรรมดาทั่วไปทั้งคนไทยและต่างประเทศ
     2.2 นิติบุคคล ทั้งที่เจ้าของเป็นคนไทย หรือ ต่างชาติ หรือ สำนักงานตัวแทน 

3. สมาชิกกิตติมศักดิ์            คณะกรรมการบริหารสมาคมจะคัดเลือกโดยการลงมติเชิญบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มาเป็น            สมาชิกกิตติมศักดิ์ของสมาคม

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด GT200 พันธุ์ดี เลือกจีที

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด GT200 พันธุ์ดี เลือกจีที

053-598118

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด GT200 พันธุ์ดี เลือกจีที

ข้าวโพดหวานสายพันธ์ุใหม่ ไฮ-บริกซ์ 81

ข้าวโพดหวานสายพันธ์ุใหม่ ไฮ-บริกซ์ 81

+66 36 266316-9

ข้าวโพดหวานสายพันธ์ุใหม่ ไฮ-บริกซ์ 81

แตงโมซอนญ่าพลัส

แตงโมซอนญ่าพลัส

+66 2 4917701

แตงโมซอนญ่าพลัส

เมล็ดพันธุ์ใหม่จากดีคาล์บ

เมล็ดพันธุ์ใหม่จากดีคาล์บ

+66(0)-2232-7000

เมล็ดพันธุ์ใหม่จากดีคาล์บ

แตงหอมเตย อะโรมาติก จากเจียไต๋

แตงหอมเตย อะโรมาติก จากเจียไต๋

+66 2 4917701

แตงหอมเตย อะโรมาติก จากเจียไต๋

หน้าฝนที่กำลังจะมาถึงนี้ ปลูกกะหล่ำปลีพันธุ์ไหนดี?

หน้าฝนที่กำลังจะมาถึงนี้ ปลูกกะหล่ำปลีพันธุ์ไหนดี?

+66 2 4917701

หน้าฝนที่กำลังจะมาถึงนี้ ปลูกกะหล่ำปลีพันธุ์ไหนดี?

แตงโมกินรี เอ็กตร้า

แตงโมกินรี เอ็กตร้า

02-958-8477-9

แตงโมกินรี เอ็กตร้า

5 พันธุ์ข้าวโพด “ดีคาล์บ” สุดแรง

5 พันธุ์ข้าวโพด “ดีคาล์บ” สุดแรง

+66(0)-2232-7000

5 พันธุ์ข้าวโพด “ดีคาล์บ” สุดแรง

ข้าวโพดข้าวเหนียวเจียไต๋

ข้าวโพดข้าวเหนียวเจียไต๋

+66 2 4917701

ข้าวโพดข้าวเหนียวเจียไต๋

East-West Seed Thailand

East-West Seed Thailand

02-831-7777

East-West Seed Thailand

Hilight

 

 

Switcher

Main Menu TH

Event Of Members

THASTA-LikeBox