ตามที่สถานการณ์ไวรัส โควิด-19 ทวีความรุนแรงขึ้น สมาคมฯ ขอแจ้งยกเลิกการจัดงาน Thailand International Seed Trade 2020 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอรับใบแทน หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่

Switcher

Main Menu TH

THASTA-LikeBox