ตามที่สถานการณ์ไวรัส โควิด-19 ทวีความรุนแรงขึ้น สมาคมฯ ขอแจ้งยกเลิกการจัดงาน Thailand International Seed Trade 2020 กิจกรรมอนุกรรมการป้องปรามฯ

Cart

วันพฤหัสบดี, 02 พฤศจิกายน 2560

กิจกรรมอนุกรรมการป้องปรามฯ

ด้านป้องปรามเมล็ดพันธุ์เลียนแบบ สมาชิกต้องประสบกับปัญหาเรื่องการถูกละเมิดสิทธิ์ ถูกลักลอบผลิตเมล็ดพันธุ์ปลอม พันธุ์เลียนแบบ , สร้างความเสียหายปีละหลายร้อยล้านบาท อีกทั้งยังสร้างความเดือนร้อนให้กับเกษตรที่ต้องถูกหลอกลวงให้ซื้อเมล็ดพันธุ์ที่ไม่มีคุณภาพ  จึงได้ร่วมมือกันป้องกันและป้องปรามผู้กระทำผิด  โดยหาข้อมูลข่าวสารจากหมู่สมาชิกและเกษตรกร ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากสมาชิก รวมถึงเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 

วันพฤหัสบดี, 02 พฤศจิกายน 2560

Main Menu TH

THASTA-LikeBox