รายนามคณะกรรมการบริหาร (EC) ชุดปัจจุบัน

ลำดับ
 
ตำแหน่ง
 
 
ชื่อ-นามสกุล
 
 บริษัท
 
1
นายก
ดร.ชัยฤกษ์  สงวนทรัพยากร บริษัท ที เอส เอ จำกัด
2
อุปนายก
นายสุเมธ ภิญโญสนิท บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด
3
อุปนายก
ดร.บุญญานาถ นาถวงษ์ บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จำกัด
4
เลขาธิการ
  ดร.สุมิตรา  กันตรง บริษัท เจียไต๋ จำกัด
5
เหรัญญิก
นางสุวรรณี ประเทืองสิทธิ์ บริษัท พืชพันธุ์ตราสิงห์ จำกัด
6
นายทะเบียน
นายวิชัย เหล่าเจริญพรกุล บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด
7
ปฎิคม
  นางสาวศรุตยา  ลาพุก บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด
8
กรรมการ
นายมนัส เจียรวนนท์ บริษัท เจียไต๋ จำกัด
9
กรรมการ
นายพาโชค  พงษ์พานิช บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด
10
กรรมการ
นางสาววนิดา  อังศุพันธุ์ บริษัท ไดนามิคพันธุ์พืช จำกัด
11
กรรมการ
  นางวนิดา ชู บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัด(ประเทศไทย)
12
กรรมการ
นายเอก  มรุธราเลิศ บริษัท พืชพันธุ์ตราสิงห์ จำกัด
13
กรรมการ
นายชวลิต ตั้งอริยกุล บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด
14
กรรมการ
นายสาธิน คุณะวเสน บริษัท ซินเจนทา ซีดส์ จำกัด
15
กรรมการ
  บริษัท ไพโอเนีย ไฮเบรด (ไทยแลนด์) จำกัด
16
กรรมการ
นายมนตรี ฉันทวุฒิพร บริษัท กำไลทองการเกษตร จำกัด
17
กรรมการ
นายชาครีย์ กลับดี บริษัท ซีดส์ เทค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
18
กรรมการ
  ผู้แทนจากร้านค้า


สมาชิกกิตติมศักดิ์

ลำดับ
ตำแหน่ง
 
ชื่อ-นามสกุล
 
1
ที่ปรึกษา
นายวินิจ ชวนใช้
2
ที่ปรึกษา
นายสาคร ตรีเพ็ชรไพศาล

 
เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด GT200 พันธุ์ดี เลือกจีที

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด GT200 พันธุ์ดี เลือกจีที

053-598118

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด GT200 พันธุ์ดี เลือกจีที

พันธุ์ข้าวโพดลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ ดีคาล์บ “9979C”

พันธุ์ข้าวโพดลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ ดีคาล์บ “9979C”

+66(0)-2232-7000

พันธุ์ข้าวโพดลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ ดีคาล์บ “9979C”

ขายดีหนักมาก…ไพโอเนีย 82

ขายดีหนักมาก…ไพโอเนีย 82

02-792-2900

ขายดีหนักมาก…ไพโอเนีย 82

แตงหอมเตย อะโรมาติก จากเจียไต๋

แตงหอมเตย อะโรมาติก จากเจียไต๋

+66 2 4917701

แตงหอมเตย อะโรมาติก จากเจียไต๋

ข้าวโพดข้าวเหนียวเจียไต๋

ข้าวโพดข้าวเหนียวเจียไต๋

+66 2 4917701

ข้าวโพดข้าวเหนียวเจียไต๋

แตงโมกินรี เอ็กตร้า

แตงโมกินรี เอ็กตร้า

02-958-8477-9

แตงโมกินรี เอ็กตร้า

East-West Seed Thailand

East-West Seed Thailand

02-831-7777

East-West Seed Thailand

สายสมร สุดยอดผักโรยหน้า ตราศรแดง

สายสมร สุดยอดผักโรยหน้า ตราศรแดง

02-831-7777

สายสมร สุดยอดผักโรยหน้า ตราศรแดง

แตงโมซอนญ่าพลัส

แตงโมซอนญ่าพลัส

+66 2 4917701

แตงโมซอนญ่าพลัส

มะเขือเทศสีดา เจียไต๋

มะเขือเทศสีดา เจียไต๋

+66 2 4917701

มะเขือเทศสีดา เจียไต๋

Hilight

 

 

Switcher

Main Menu TH

Promote

Events Of Members

THASTA-LikeBox