รายนามคณะกรรมการบริหาร (EC) ชุดปัจจุบัน

ลำดับ
 
ตำแหน่ง
 
 
ชื่อ-นามสกุล
 
 บริษัท
 
1
นายก
ดร.บุญญานาถ นาถวงษ์ บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จำกัด
2
อุปนายก
นายสุเมธ ภิญโญสนิท บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด
3
เลขาธิการ
  ดร.สุมิตรา  กันตรง บริษัท เจียไต๋ จำกัด
4
เหรัญญิก
นางสุวรรณี ประเทืองสิทธิ์ บริษัท พืชพันธุ์ตราสิงห์ จำกัด
5
นายทะเบียน
นายวิชัย เหล่าเจริญพรกุล บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด
6
ปฎิคม
  นางสาวศรุตยา  ลาพุก บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด
 7  กรรมการ   ดร.ชัยฤกษ์  สงวนทรัพยากร  บริษัท ที เอส เอ จำกัด
8
กรรมการ
นายมนัส เจียรวนนท์ บริษัท เจียไต๋ จำกัด
9
กรรมการ
นายพาโชค  พงษ์พานิช บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด
10
กรรมการ
นางสาววนิดา  อังศุพันธุ์ บริษัท ไดนามิคพันธุ์พืช จำกัด
11
กรรมการ
  นางวนิดา ชู บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัด(ประเทศไทย)
12
กรรมการ
นายเอก  มรุธราเลิศ บริษัท พืชพันธุ์ตราสิงห์ จำกัด
13
กรรมการ
นายชวลิต ตั้งอริยกุล บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด
14
กรรมการ
นายสาธิน คุณะวเสน บริษัท ซินเจนทา ซีดส์ จำกัด
15
กรรมการ
 นายเฉลิมพงษ์ ทินกระโทก บริษัท ไพโอเนีย ไฮเบรด (ไทยแลนด์) จำกัด
16
กรรมการ
นายมนตรี ฉันทวุฒิพร บริษัท กำไลทองการเกษตร จำกัด
17
กรรมการ
นายชาครีย์ กลับดี บริษัท ซีดส์ เทค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด


สมาชิกกิตติมศักดิ์

ลำดับ
ตำแหน่ง
 
ชื่อ-นามสกุล
 
1
ที่ปรึกษา
นายวินิจ ชวนใช้
2
ที่ปรึกษา
นายสาคร ตรีเพ็ชรไพศาล
3
ที่ปรึกษา
นางฐะปานี อาตมางกูร

 
เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด GT200 พันธุ์ดี เลือกจีที

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด GT200 พันธุ์ดี เลือกจีที

053-598118

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด GT200 พันธุ์ดี เลือกจีที

ฝนนี้​ มาปลูกข้าวโพดแปซิฟิคกัน

ฝนนี้​ มาปลูกข้าวโพดแปซิฟิคกัน

+66 36 266316-9

ฝนนี้​ มาปลูกข้าวโพดแปซิฟิคกัน

มะระขี้นกในตำนาน” ต้องยกให้ “มะระขี้นก มดดำ 200” จากเจียไต๋

มะระขี้นกในตำนาน” ต้องยกให้ “มะระขี้นก มดดำ 200” จากเจียไต๋

+66 2 4917701

มะระขี้นกในตำนาน” ต้องยกให้ “มะระขี้นก มดดำ 200” จากเจียไต๋

หน้าฝนที่กำลังจะมาถึงนี้ ปลูกกะหล่ำปลีพันธุ์ไหนดี?

หน้าฝนที่กำลังจะมาถึงนี้ ปลูกกะหล่ำปลีพันธุ์ไหนดี?

+66 2 4917701

หน้าฝนที่กำลังจะมาถึงนี้ ปลูกกะหล่ำปลีพันธุ์ไหนดี?

ข้าวโพดดาวรุ่งมาแรงนาทีนี้ ต้องยกให้ “ข้าวโพดข้าวเหนียวสามสี ทริปเปิล สตาร์”

ข้าวโพดดาวรุ่งมาแรงนาทีนี้ ต้องยกให้ “ข้าวโพดข้าวเหนียวสามสี ทริปเปิล สตาร์”

+66 2 4917701

ข้าวโพดดาวรุ่งมาแรงนาทีนี้ ต้องยกให้ “ข้าวโพดข้าวเหนียวสามสี ทริปเปิล สตาร์”

เจียไต๋ชวนปลูกพืชผลผลิตสูง เก็บเกี่ยวไว กำไรงาม สู้โควิด19 ไปด้วยกัน!

เจียไต๋ชวนปลูกพืชผลผลิตสูง เก็บเกี่ยวไว กำไรงาม สู้โควิด19 ไปด้วยกัน!

+66 2 4917701

เจียไต๋ชวนปลูกพืชผลผลิตสูง เก็บเกี่ยวไว กำไรงาม สู้โควิด19 ไปด้วยกัน!

ข้าวโพดหวานคุณภาพสูงเกรดพรีเมี่ยมจากเจียไต๋

ข้าวโพดหวานคุณภาพสูงเกรดพรีเมี่ยมจากเจียไต๋

+66 2 4917701

ข้าวโพดหวานคุณภาพสูงเกรดพรีเมี่ยมจากเจียไต๋

พันธุ์ข้าวโพดลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ ดีคาล์บ “9979C”

พันธุ์ข้าวโพดลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ ดีคาล์บ “9979C”

+66(0)-2232-7000

พันธุ์ข้าวโพดลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ ดีคาล์บ “9979C”

เมล็ดพันธุ์ใหม่จากดีคาล์บ

เมล็ดพันธุ์ใหม่จากดีคาล์บ

+66(0)-2232-7000

เมล็ดพันธุ์ใหม่จากดีคาล์บ

East-West Seed Thailand

East-West Seed Thailand

02-831-7777

East-West Seed Thailand

Hilight

 

 

Switcher

Main Menu TH

Event Of Members

THASTA-LikeBox