รายนามคณะกรรมการดำเนินงาน (OB) ชุดปัจจุบัน

ลำดับ
ตำแหน่ง
 
        ชื่อ-นามสกุล
           บริษัท/หจก./ร้านค้า
1
นายก
ดร.ชัยฤกษ์  สงวนทรัพยากร บริษัท ที เอส เอ จำกัด
2
อุปนายก
ดร.บุญญานาถ นาถวงษ์ บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จำกัด
3
เหรัญญิก
นางสุวรรณี ประเทืองสิทธิ์ บริษัท พืชพันธุ์ตราสิงห์ จำกัด
4
นายทะเบียน
นายวิชัย เหล่าเจริญพรกุล บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด
5
ปฎิคม
  นางสาวศรุตยา   ลาพุก      บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด
6
กรรมการ
นายพาโชค  พงษ์พานิช บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด
7
กรรมการ
นางสาววนิดา  อังศุพันธุ์ บริษัท ไดนามิคพันธุ์พืช จำกัด
8
กรรมการ
นายชวลิต ตั้งอริยกุล บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด
9
กรรมการ
นายสาธิน คุณะวเสน บริษัท ซินเจนทา ซีดส์ จำกัด
10
กรรมการ
  บริษัท ไพโอเนีย ไฮเบรด (ไทยแลนด์) จำกัด
11
กรรมการ
นายมนตรี ฉันทวุฒิพร บริษัท กำไลทองการเกษตร จำกัด
12
กรรมการ
นายชาครีย์ กลับดี บริษัท ซีดส์ เทค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
13
กรรมการ
ดร.สุมิตรา  กันตรง บริษัท เจียไต๋ จำกัด
14
 กรรมการ   นางสุรีย์   มณีพงษ์สวัสดิ์ บริษัท เจียไต๋ จำกัด
15
กรรมการ   ดร.ศฎาวุฒิ  กุลมณี บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด
16
กรรมการ   นายลิขิต  มณีสินธุ์  หจก.ลักกี้ซีดส์
17
 กรรมการ   ประเสริฐ  เครืออ่อน บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัด 


สมาชิกกิตติมศักดิ์
ลำดับ
ตำแหน่ง
 
ชื่อ-นามสกุล
 
1
ที่ปรึกษา
นายวินิจ ชวนใช้
2
ที่ปรึกษา
นายสาคร ตรีเพ็ชรไพศาล

 
เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด GT200 พันธุ์ดี เลือกจีที

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด GT200 พันธุ์ดี เลือกจีที

053-598118

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด GT200 พันธุ์ดี เลือกจีที

แตงกวาลูกผสม || สปีดแม็ก || สายพันธุ์ใหม่ ! พัฒนาให้เก็บได้เร็วที่สุด ‼️

แตงกวาลูกผสม || สปีดแม็ก || สายพันธุ์ใหม่ ! พัฒนาให้เก็บได้เร็วที่สุด ‼️

02-831-7777

แตงกวาลูกผสม || สปีดแม็ก || สายพันธุ์ใหม่ ! พัฒนาให้เก็บได้เร็วที่สุด ‼️

ข้าวโพดหวานสายพันธ์ุใหม่ ไฮ-บริกซ์ 81

ข้าวโพดหวานสายพันธ์ุใหม่ ไฮ-บริกซ์ 81

+66 36 266316-9

ข้าวโพดหวานสายพันธ์ุใหม่ ไฮ-บริกซ์ 81

พริกขี้หนูดวงเศรษฐี

พริกขี้หนูดวงเศรษฐี

+66 2 4917701

พริกขี้หนูดวงเศรษฐี

แตงหอมเตย อะโรมาติก จากเจียไต๋

แตงหอมเตย อะโรมาติก จากเจียไต๋

+66 2 4917701

แตงหอมเตย อะโรมาติก จากเจียไต๋

มะเขือเทศสีดา เจียไต๋

มะเขือเทศสีดา เจียไต๋

+66 2 4917701

มะเขือเทศสีดา เจียไต๋

ข้าวโพดข้าวเหนียวเจียไต๋

ข้าวโพดข้าวเหนียวเจียไต๋

+66 2 4917701

ข้าวโพดข้าวเหนียวเจียไต๋

พันธุ์ใหม่มาแรง...ไพโอเนีย 75

พันธุ์ใหม่มาแรง...ไพโอเนีย 75

02-792-2900

พันธุ์ใหม่มาแรง...ไพโอเนีย 75

ฝนนี้​ มาปลูกข้าวโพดแปซิฟิคกัน

ฝนนี้​ มาปลูกข้าวโพดแปซิฟิคกัน

+66 36 266316-9

ฝนนี้​ มาปลูกข้าวโพดแปซิฟิคกัน

เมล็ดพันธุ์ใหม่จากดีคาล์บ

เมล็ดพันธุ์ใหม่จากดีคาล์บ

+66(0)-2232-7000

เมล็ดพันธุ์ใหม่จากดีคาล์บ

Hilight

 

 

Switcher

Main Menu TH

Promote

Events Of Members

THASTA-LikeBox