ตามที่สถานการณ์ไวรัส โควิด-19 ทวีความรุนแรงขึ้น สมาคมฯ ขอแจ้งยกเลิกการจัดงาน Thailand International Seed Trade 2020 กำหนดแบบคำขอ แบบใบอนุญาตและแบบพิมพ์ต่างๆ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555