ตามที่สถานการณ์ไวรัส โควิด-19 ทวีความรุนแรงขึ้น สมาคมฯ ขอแจ้งยกเลิกการจัดงาน Thailand International Seed Trade 2020 กำหนดคำขอ แบบใบอนุญาตและแบบพิมพ์ต่าง ๆ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550