สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย (THASTA) เปิดให้บริการรับต่ออายุใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุ์ควบคุม ของกรมวิชาการเกษตร ให้กับร้านค้าสมาชิก  ซึ่งเป็นบริการที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายสำหรับสมาชิกร้านค้า โดยร้านค้าสามารถแจ้งความประสงค์ผ่านแบบฟอร์มด้านล่างได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และสำหรับผู้ประกอบการร้านค้าที่ยังไม่เป็นสมาชิก / สมาชิกเดิมต่ออายุสมาชิก สามารถดาว์นโหลด ใบสมัครสมาชิกใหม่/ต่ออายุสมาชิกได้ ที่นี่

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

บริการนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ส่วนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขาย สมาคมฯ จะเป็นผู้ชำระแทนสมาชิกร้านค้า

หมดปัญหา "ลืมต่อใบอนุญาต"

สมาคมฯ จะดำเนินการต่อใบอนุญาตแทนร้านค้าก่อนสิ้นปีปฎิทิน ตลอดทุกๆ ปี ตราบที่ทางร้านยังคงเป็นสมาชิกสมาคมอยู่

ไม่ต้องเดินทางติดต่อราชการ

สมาคมฯ เป็นผู้ดำเนินการแทนร้านค้า เพียงทางร้านลงนามในหนังสือมอบอำนาจ ที่ทางสมาคมฯ จัดส่งให้ (หนังสือมอบอำนาจ ทำครั้งเดียว ปีต่อๆ ไป ไม่ต้องทำอีก)

รอรับใบอนุญาตอย่างเดียว

เมื่อดำเนินการเสร็จ ใบอนุญาตที่ออกโดยกลุ่มควบคุมพันธุ์พืช สมาคมฯ จะจัดส่งให้ร้านค้าทางไปรษณีย์

Post Views: 351