ค้นหาชื่อพันธุ์การค้า

 รายชื่อพันธุ์ทางการค้า :  ข้อมูล ณ 30 พฤศจิกายน 2566  | ที่มา : กลุ่มควบคุมพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร

  • รายการที่ไม่มีข้อมูล “วันที่ออกใบ พพ.” และ “วันที่หมดอายุ” หมายถึง อยู่ระหว่างการต่ออายุ (ณ วันที่ Update ข้อมูลบนเว็บสมาคมฯ)
  • ข้อมูลที่ปรากฎเป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อกลุ่มควบคุมพันธุ์พืช
  • กรณีนำชื่อการค้าไปขอจดเลขทะเบียน พ.พ.ที่กลุ่มควบคุมพันธุ์พืช ห้ามตั้งชื่อเหมือนหรือคล้ายกัน ในกลุ่มพืชเดียวกัน
 Update ข้อมูลบน website @ 6 ธค.2566