ประกาศผลรางวัลประกวดคลิป VDO "ผักดีเพื่อน้อง" ปี2

ประกาศผลรางวัลประกวดคลิด VDO "ผักดีเพื่อน้อง"

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
ชื่อผลงาน
คลิปวีดีโอ
 
 
1
เด็กชายวทัญญู เสาเก็ด, เด็กหญิงจินุชนันทร์ บุตรใจ, เด็กหญิงนภัสสร หล้าดอก
บ้านสลก
รอยยิ้มคนปลูก ความสุขคนกิน
https://www.facebook.com/ThaiSeedTradeAssociation/posts/1833449957053758
 
2
นางสาวสุพัตรา อาชาสัญจร
บ้านแม่ระมาดน้อย อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
ผักปลอดสาร เพื่อเพิ่มคุณค่าโภชนาการ
https://www.facebook.com/ThaiSeedTradeAssociation/posts/1835865083478912
 
3
เด็กหญิงกัลยรัตน์ ชัยชนะ
พร้าววิทยาคม
ผักดีเพื่อสุขภาพ🌱✨
https://www.facebook.com/ThaiSeedTradeAssociation/posts/1835094493555971
 
4
ด.ช.ชยานันต์ พลเขียว
วัดปากน้ำ
ปลูกผักปลอดสารพิษ ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
https://www.facebook.com/ThaiSeedTradeAssociation/posts/1832313157167438
 
5
นายศุภดา กมลาศประวิตร์
บ้านแม่ระมาดน้อย อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
กสิกรรมธรรมชาติ ปลูกผักปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
https://www.facebook.com/ThaiSeedTradeAssociation/posts/1835859360146151
 
6
เด็กชายชนาธิป รัตนวรรณ์
บ้านห้วยเปล้า
เราชอบกินผัก
https://www.facebook.com/ThaiSeedTradeAssociation/posts/1834587763606644
 
เด็กหญิงจิรดา มูลหล้า
บ้านทุ่งอ่าง
เมล็ดพันธุ์แห่งความสุข
https://www.facebook.com/watch/?v=1165949444043668
 
8
เด็กหญิงจินุชนันทร์ บุตรใจ, เด็กหญิงนภัสสร หล้าดอก
บ้านสลก
ผักดี ชีวีปลอดภัย
https://www.facebook.com/ThaiSeedTradeAssociation/posts/1834222140309873
 
9
ด.ช.ศุทธวีร์ อินทรตา
บ้านขุนแปะ จังหวัดเชียงใหม่
ผักดีเพื่อน้อง ผักปลอดสารพิษ🌿☘️
https://www.facebook.com/ThaiSeedTradeAssociation/posts/1832125467186207
 
10
เด็กหญิงภัทราวดี วงศ์ฉายา
บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ)
ผักใบเขียวด้วยมือเรา
https://www.facebook.com/ThaiSeedTradeAssociation/posts/1831219420610145
 
เด็กชายอสุรินทร์ นำนา
บ้านห้วยเปล้า
คำคมคนกินผัก
https://www.facebook.com/ThaiSeedTradeAssociation/posts/1835096520222435
 
12
เด็กหญิงจินุชนันทร์ บุตรใจ เด็กชายอานนท์ ปินคำ เด็กหญิงสุพิชญา หมุดปัน
บ้านสลก
growth up together
https://www.facebook.com/ThaiSeedTradeAssociation/posts/1833450503720370
 
เด็กชายพัชรพล นามดี
บ้านโป่งสามสิบ
ปลูก ปัน ยิ้ม
https://www.facebook.com/ThaiSeedTradeAssociation/posts/1834926633572757
 
14
เด็กชายธาวิน บุญประเสริฐ
วัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บำรุง)
สวนผักสู้วิกฤติโควิด(ปลูกเองกินเองนักเลงพอครับ)
https://www.facebook.com/ThaiSeedTradeAssociation/posts/1828366210895466
 
15
เด็กหญิงชิโรชา สีกล้า
วัดกำแพง
ปลูกผักดีกว่าปลูกกัญชา ถึงไม่ฮาแต่มีประโยชน์
https://www.facebook.com/ThaiSeedTradeAssociation/posts/1831354367263317
 
16
เด็กชายปิยะภูมิ เชื้อม่วง
วัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บำรุง)
สวนผักสู้วิกฤติโควิด(สวนสวยกินได้)
https://www.facebook.com/ThaiSeedTradeAssociation/posts/1828367267562027
 
17
เด็กชายธีรพัฒน์ อินทร์สำราญ 
ไชยะวิทยา อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
เด็กไทยปลูกผัก ปลูกฝังรักษ์สิ่งแวดล้อม
https://www.facebook.com/ThaiSeedTradeAssociation/posts/1835805526818201
 
18
จุฑาทิพย์ กาวิน
บ้านน้ำฮอก(รัฐราษฎร์วิทยา) อ.สูงเม่น จ.แพร่
มาปลูกผักปลอดสารพิษกินกันเถอะจ้า
https://www.facebook.com/ThaiSeedTradeAssociation/posts/1835789900153097
 
ด.ญ.เปมิกา วนาลัยกุล
บ้านแม่ระมาดน้อย อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
ผักปลอดสารเคมี  เพื่อสุขภาพทางโภชนาการ
https://www.facebook.com/ThaiSeedTradeAssociation/posts/1835881390143948
 
20
ด.ช.จารุกิตต์ ชาวนา
ท่าวังผาพิทยาคม
ครบเครื่องเรื่องชาบู
https://www.facebook.com/ThaiSeedTradeAssociation/posts/1834985350233552
 
ด.ญ.วิไลวัลย์ อรรถการยุทธ
บ้านแม่ระมาดน้อย อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
กสิกรรมธรรมชาติ ปลูกผักปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
https://www.facebook.com/ThaiSeedTradeAssociation/posts/1835907680141319
 
22
ทีม ม.1/2
ท่าวังผาพิทยาคม
สวนผักสู้วิกฤติโควิด(สวนสวยกินได้)
https://www.facebook.com/ThaiSeedTradeAssociation/posts/1832162023849218
 
23
เด็กหญิงพิชฌาพรรณ ไหวไว
ชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)
สวนผักเรื่องง่ายๆ
https://www.facebook.com/ThaiSeedTradeAssociation/posts/1833562510375836
 
24
ด.ญ.จีรนุช แจ่มปัญญา
ชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)
ผักของคนสวย
https://www.facebook.com/ThaiSeedTradeAssociation/posts/1833560437042710
 

โรงเรียนอนุบาลสระแก้ว อ.เมือง จ.นครปฐม

โรงเรียนทวาราวดี อ.เมือง จ.นครปฐม

โรงเรียนเทศบาล 4 อ.เมือง จ.นครปฐม

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา) อ.เมือง จ.นครปฐม

โรงเรียนกีฬาเทศบาล อ.เมือง จ.นครปฐม

โรงเรียนบ้านสลก จ.แพร่

โรงเรียนราษฎร์ประชาอนุเคราะห์ จ.น่าน

โรงเรียนบ้านหลวง จ.พะเยา

โรงเรียนวัดคำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี

โรงเรียนวัดปากน้ำ อ.วังม่วง จ.สระบุรี

โรงเรียนบ้านดอนชัย จ.แพร่

โรงเรียนวัดหนองนา จ.ลพบุรี

โรงเรียนบ้านแขมใต้ จ.อุบลราชธานี

โรงเรียนบ้านธาตุน้อย จ.อุบลราชธานี

โรงเรียนบ้านดอนชัย จ.น่าน

โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ จ.อุทัยธานี

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า จ.อุทัยธานี

โรงเรียนบ้านเชียงดาววิทยา จ.เชียงใหม่

โรงเรียนวัดละมุด จ.พระนครศรีอยุธยา

โครงการผักดีเพื่อน้อง ปีที่ผ่านๆ มา

Post Views: 415